10 mld euro dla projektów z programu Interreg Południowy Bałtyk

8 i 9 listopada 2017 roku w Güstrow odbyło się spotkanie Komitetu Monitorującego programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020, na którym wybrano 11 projektów zgłoszonych w czwartym naborze wniosków. Łączna suma dofinansowania dla projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 10 mld euro.

Przyznane pieniądze stanowią 12,8% funduszy przeznaczonych dla projektów konkursowych w programie INTERREG. Do tej pory na realizacje inwestycji w regionie Południowego Bałtyku przeznaczono 68,9% dostępnych środków.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się piąta oś priorytetowa dotycząca współpracy instytucji. Wdrożenie pięciu różnych projektów pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału współpracy instytucji w regionie. Wybrane projekty mają wspierać między innymi współprace obszarów Natura 2000 czy instytucji w obszarze kinematografii i sektora żywieniowego. Dodatkowo mają zwiększyć aktywność polityczną młodych ludzi na poziomie lokalnym.

„Morze Bałtyckie jest wspólnym dziedzictwem, oferującym szanse i możliwości rozwoju. Jednocześnie jest to miejsce skłaniające państwa zarówno do większej współpracy gospodarczej i edukacyjnej, jak również do podjęcia wspólnych działań proekologicznych. Dzięki programom Europejskiej Współpracy Terytorialnej beneficjenci mają możliwość skorzystania z realnych narzędzi, by razem z regionalnymi partnerami budować południowo- bałtycką tożsamość” – powiedział Wiceminister Rozwoju Adam Hamryszczak.

Decyzją Komitetu Monitorującego kolejny nabór wniosków otwarty zostanie dla następujących działań: 2.1. (zrównoważona turystyka), 2.2 (zielone technologie), 3.1 (zrównoważony transport), 4.1 (rozwój umiejętności pracowników). Wnioski można składać w terminie od 13 listopada do 20 grudnia 2017 roku. Komitet Monitorujący podejmie decyzję o wyborze kolejnych projektów do dofinansowania na następnym posiedzeniu w dniach 24-25 kwietnia 2018 r.