Sztuka kreatywności

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od ponad 70. lat wiedzie prym jako wszechstronna jednostka prowadząca badania nad sztuką  i dziedzictwem kulturowym. Łącząc bogatą tradycję z innowacją, wydział dąży do perfekcji, a absolwenci i naukowcy związani z uczelnią są specjalistami cenionymi i szanowanymi na całym świecie.

Wydział w ubiegłym roku realizował szereg projektów z funduszy strukturalnych oraz programów ministerialnych. Dotyczyły one ochrony dziedzictwa kulturowego, jak projekt „Muzeum w polskiej kulturze pamięci: wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”, którego celem było kompleksowe badanie roli wczesnych muzeów jako instytucji stanowiących zwierciadło przemian kulturowych.

– Wydział ciągle aplikuje do Narodowego Centrum Nauki i innych instytucji. Konkurencja jest duża, a specyfika prowadzonych badań na wydziale złożona, zaś ścisłe badania konserwatorskie nie mieszczą się w panelach ustalonych przez NCN. – mówi dr Katarzyna Krynicka-Szroeder. – Na wyróżnienie zasługuje Bałkańsko-Egejski Projekt Dendrochronologiczny, realizowany przez prof. Tomasza Ważnego wraz z przedstawicielami Grecji, Turcji i Stanów Zjednoczonych w ramach programu MAESTRO. Projekt ma m.in. zweryfikować datowanie cywilizacji Morza Śródziemnego. Wyniki będą bardzo ważne dla historii kultury, mogące nawet obalić obecnie istniejące teorie.

We współpracy z firmą Online Skills oraz Akademią Muzyczną w Bydgoszczy Wydział realizuje projekty na utworzenie e-materiałów dydaktycznych – do muzyki i plastyki oraz do historii sztuki, muzyki i kultury antycznej oraz języka łacińskiego. WSP zabiega intensywnie o rozwój infrastruktury – od kilku lat stara się o realizację Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego. Centrum będzie posiadało szereg laboratoriów i pracowni, które będą działać naukowo, innowacyjnie i wdrożeniowo, współpracując z otoczeniem gospodarczym.

Działalność artystyczno-kulturalno-badawczo-rozwojowa

Aktywność WSP oparta jest na trzech filarach – działalności artystycznej, w ramach której artyści współpracują z instytucjami miejskimi i regionalnymi w zakresie m.in. edukacji dla dzieci. Prężnie działa też grupa projektantów, opracowujących m.in. projekty designerskie i identyfikacje wizualne wydarzeń. Drugi pion to konserwacja i restauracja dzieł sztuki, gdzie przedstawiciele uczelni prowadzą badania ze specjalistami z całego świata. Trzeci filar to badania teoretyczne z zakresu nauk o sztuce. Naukowcy realizują m.in. projekty w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Międzynarodowa renoma konserwatorska

Najistotniejszym projektem badawczo-konserwatorskim ostatnich lat jest konserwacja malowideł ściennych na terenie pałacu królewskiego w Phnom Penh w Kambodży.

Przez ostatnie 2 lata przy pomocy naszych absolwentów zrealizowano trudny obiekt, który częściowo był konserwowany przez różne ekipy. Realizacja w takim miejscu była  skomplikowana, głównie ze względów logistycznych, gdzie było ciężko o materiały. Ogromnym wsparciem okazała się pomoc ministra kultury Kambodży oraz ambasadora Polski. – mówi Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Elżbieta Basiul. – To zadanie było oficjalnie realizowane przez uczelnię i uważam, że zasługuje to na szczególną uwagę ze względu na znaczenie dla kultury oraz tradycji Kambodży. To dla nas zaszczyt.

Wydział utrzymuje światowy poziom, ciesząc się ogromnym zaufaniem, o czym świadczą wygrywane konkursy, przetargi czy bezpośrednie zlecenia do realizacji. Skupia wokół siebie najlepszych specjalistów z różnych dyscyplin, dzięki czemu stale się rozwija i podnosi swój poziom.

Wojciech Grabarczyk

Wojciech Grabarczyk

O Wojciech Grabarczyk

Redaktor prowadzący Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej