150 mln zł na innowacje w energetyce

NCBR ogłosiło II konkurs w programie sektorowym IUSER. Jest on skierowany do sektora elektronicznego, teleinformatycznego oraz technik informacyjnych, a projekty mogą łącznie otrzymać nawet 150 mln zł dofinansowania.

Konkurs organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest wsparcie dla polskich producentów urządzeń i systemów służących generowaniu energii oraz jej dystrybucją.

Wspieramy projekty badawczo-rozwojowe wszędzie tam, gdzie ich wdrożenie daje szansę na rozwój krajowej gospodarki. Energetyka to właśnie przykład takiego sektora, który stawia na innowacje – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Zależy nam na stworzeniu dobrych, stabilnych warunków do pracy dla innowatorów – dlatego najlepszym z nich oferujemy wsparcie finansowe w takich konkursach jak IUSER. Jednocześnie w ustawach o innowacyjności sprzęgamy w całość sieć zachęt do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych – dodaje Gowin.

Dofinansowanie może zostać przyznane projektom, które zakładają:

  • magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych;
  • sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych;
  • technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej;
  • rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M;
  • rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.

Drugi konkurs IUSER to kolejna już po PBSE i Programie „Bloki 200+” inicjatywa NCBR mająca na celu wynalezienie i wdrożenie pionierskich technologii i rozwiązań w energetyce. Zakres badawczy każdego z tych programów jest inny, liczymy zatem, że synergia ich efektów pozwoli na skok rozwojowy całego sektora – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekty mogą być zgłaszane zarówno przez pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i konsorcja, a ich wartość powinna wynosić conajmniej 2 mln zł. Z kolei maksymalne dofinansowanie to 30 mln zł. Ponadto w ramach tej edycji konkursu dopuszczono możliwość wsparcia w pracach przedwdrożeniowych. Nabór ma rozpocząć się 19 marca i potrwa do końca maja 2018 roku.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej