2 mld zł na innowacje dla środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce dofinansować innowacyjne technologie środowiskowe. Środki będą udostępnione w ramach czwartego naboru programu Sokół.

Program skierowany jest do tych podmiotów, których projekty będą charakteryzować się innowacyjnością na co najmniej poziomie krajowym. Muszą one również wpisywać się w jeden z obszarów KIS (Krajowych Inteligentnych Specjalizacji) w obszarach: Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa; zrównoważona energetyka; surowce naturalne i gospodarka odpadami.

Nabór wniosków do programu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, ma rozpocząć się 3 grudnia i potrwa do 28 lutego 2019 r. Firmy będą mogły w tym czasie skorzystać ze szkoleń z przygotowania wniosków. Program przewiduje dofinansowania bezzwrotne na działania z zakresu B+R oraz zwrotne pożyczki na fazy wdrożenia technologii.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej