3 miliony euro na polsko- słowacką współpracę na Podkarpaciu

4 sierpnia 2017 roku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podpisał umowy na realizację projektów „Eskapady na książęcym szlaku” i „Szlak Kultury Wołoskiej”. Projekty realizowane są w ramach programu Polska- Słowacja.

Program Polska-Słowacja wesprze projekty dotyczące ochrony, rozwoju i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego tego regionu. Uroczystość podpisania dokumentów była doskonałą okazją do prezentacji rezultatów programu oraz efektów współpracy transgranicznej.

„Podpisane dziś umowy zbliżają nas do zakończenia pierwszej tury wyboru projektów wspierających rozwój i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi prawie 3 miliony euro. Już za nieco ponad rok mieszkańcy pogranicza i odwiedzający je turyści będą mogli korzystać z licznych atrakcji, jakie powstaną w Jarosławiu i Svidniku na Słowacji, a także lepiej poznać wołoskie tradycje w Karpatach” – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Projekt „Eskapady na książęcym szlaku” zakłada prace rewitalizacyjne na terenie parków miejskich w Jarosławiu i słowackim Svidniku znajdujących się na Turystycznym Szlaku Gniazd Rodowych Lubomirskich. Zostaną one uporządkowane, oświetlone, wyposażone w nowe ławki, stojaki na rowery i plac zabaw dla dzieci. W parkach zostaną zamontowane tablice informacyjne, a w automatach będą dostępne  katalogi zawierające opisy i zdjęcia atrakcji znajdujących się na szlaku. Miasta partnerskie powołają nieformalne grupy składające się z dzieci ze szkół podstawowych, które na portalach społecznościowym będą się wymieniać ciekawostkami turystycznymi ze swoich miastach i namawiać innych do odkrywania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

„Projekt angażuje młodych ludzi i zachęca ich do poznawania historii swojej miejscowości. Dzięki niemu dzieci mogą również nawiązać kontakty ze swoimi słowackimi rówieśnikami” – dodał wiceminister Hamryszczak.

Z kolei Stowarzyszenie „Pro Carpathia” wraz z partnerami z Polski i Słowacji odtworzy szlak wędrówek Wołosów- ludów pasterskich regionu Karpat. Przybliży ich tradycję, kulturę i rzemiosło. Dzięki projektowi zostanie wytyczony transgraniczny szlak turystyki kulturowej, który wypromują transgraniczne imprezy związane z pasterstwem po obu stronach polsko-słowackiej granicy. Projekt zakłada organizację widowisk folklorystycznych, pokazów, prelekcji i warsztatów pokazujących codzienne życie pasterzy i działalność pasterską. Szlak Kultury Wołoskiej będzie przebiegał przez cały obszar polsko-słowackiego pogranicza.