350 kilometrów dróg oddanych w 2017 roku

O drogach w Polsce można powiedzieć wszystko, że dziury, że wyboje, że nierówne, że nie ma chodników dla pieszych, ale trzeba też powiedzieć, że w ostatnich latach stan jezdni znacznie się poprawił. Tylko w ubiegłym roku udostępniono do ruchu 350 km dróg ekspresowych i krajowych wybudowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycje drogowe powstały w ramach projektów dofinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Największą dumą napawa najdłuższy- 48 kilometrowy odcinek drogi Korzeńsko- Wrocław wybudowany w ciągu drogi ekspresowej S5 w ramach projektu: „Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko- Wrocław”. Ta inwestycja i realizowane wcześniej projekty budowy dróg (np. Poznań Kaczkowo- POIiŚ 2014-2020) tworzą razem trasę Poznań- Wrocław. Realizacja tego przedsięwzięcia kosztowała 1,9 mld zł, z czego ponad 911 mln zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej.

Najciekawsza z inwestycji zrealizowana w 2017 roku dotyczyła projektu: „Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Kraków w. Igołomska- w. Christo Botewa”. Realizacja tej 4,5 kilometrowej inwestycji wymusiła na budowniczych budowę 700 metrowego podwieszanego mostu przez Wisłę. Każde z przęseł tego mostu ma rozpiętość 200 metrów, a wieże utrzymujące konstrukcję są wysokie na 63 metry. Konstrukcja zastosowana przy budowie przeprawy maksymalnie ograniczyła ingerencję w koryto i nurt Wisły. Inwestycja pochłonęła prawie 700 mln zł, a dofinasowanie unijne przekroczyło 320 mln zł.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 2018 roku planuję oddać do użytku kolejne 400 km dróg, których budowa będzie możliwa dzięki funduszom z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Z końcem 2017 roku na koncie GDDKiA było już 38 podpisanych umów o dofinansowanie z programu na łączną sumę 48 mld zł, z czego około 24 mld zł dołoży Unia Europejska.

 

fot. GDDKiA