40 mln zł w konkursie e-Pionier

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło wyniki drugiego konkursu ogłoszonego w ramach programu e-Pionier. Blisko 40 mln zł otrzymają projekty badawczo- rozwojowe stosujące technologie informacyjno-komunikacyjne ICT.

„Drugi konkurs e-Pionier to 40 mln przekazane dla młodych utalentowanych programistów i inżynierów na realizację projektów, które dzięki wykorzystaniu nowych technologii, mają szansę stanowić przełom w rozwiązaniu istotnych problemów społecznych lub gospodarczych. Opracowane i wdrożone rozwiązania podniosą komfort życia społeczeństwa” – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Druga edycja konkursu wyłoniła 4 akceleratory, które otrzymają 40 mln zł na realizację najciekawszych projektów. Dodatkowo interdyscyplinarne zespoły złożone z programistów, otrzymają wsparcie na weryfikację technologiczną i biznesową swoich pomysłów, konsultacje z zakresu prawa własności intelektualnej, technologii, designu, mentoringu wpływającego na rozwój kompetencji, seminariów czy warsztatów.

„W programie e-Pionier dajemy młodym naukowcom nie tylko możliwość kompleksowego wsparcia prowadzonych przez nich projektów badawczych, ale również rozwinięcia własnych spółek technologicznych. Nie do przecenienia jest także konieczna w realizacji tego projektu kooperacja- praca w interdyscyplinarnym zespole pod okiem mentora pozwala uczestnikom programu zdobyć doświadczenie wysoko cenione w biznesie. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu w e-Pioniera młodzi wynalazcy będą mogli z powodzeniem realizować ambitne przedsięwzięcia i rozwijać własne umiejętności”- powiedział prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

W ramach pierwszego konkursu e-Pionier prowadzono prace nad m.in.: automatycznym systemem wielopoziomowego parkowania rowerów, systemem wykorzystującym sztuczną inteligencję do łączenia studentów z potencjalnymi pracodawcami oraz wspierającym i optymizującym proces kształcenia oraz ewaluacji studentów kierunków IT czy platformą przeciwdziałającą fałszowaniu dyplomów, świadectw i certyfikatów.