430 milionów złotych na wsparcie innowacji

Wciąż można zgłaszać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 Programu Polska Wschodnia. Projekt skierowany jest do konsorcjów, które chcą wspólnie stworzyć innowacyjne produkty sieciowe. Wnioski przyjmowane są do końca sierpnia.

Z projektu mogą korzystać mikro, małe oraz średnie firmy, które stworzą konsorcjum składające się z minimum trzech podmiotów i zlokalizowane są na terenie województwa lubuskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego. Całkowita pula środków to 430 milionów złotych, a w ramach kosztów projektów – które mogą otrzymać dotację w wysokości nawet 70% – będzie można zawszeć nie tylko koszty inwestycji, ale również promocji.

– Stawiamy na współpracę między przedsiębiorcami i innowacje. Korzyści ze wspólnych projektów firm nie sprowadzają się wyłącznie do kwestii finansowych. To również dzielenie się ryzykiem, możliwość poznania nowych praktyk biznesowych, a także szansa na dalszą współpracę w przyszłości. Z kolei dane z gospodarek na całym świecie pokazują coraz większą rolę innowacji. Klienci poszukują nowych produktów, a firmy lepszych rozwiązań zwiększających efektywność i redukujących koszty – mówi wiceminister rozwoju, Adam Hamryszczak.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej