4,5 mln zł na inwestycje transportowe na Dolnym Śląsku

W województwie dolnośląskim zostaną zrealizowane dwie duże inwestycje transportowe. Projekty dotyczą rozwoju kolei oraz budowy obwodnicy. Ich łączna wartość to niemal 454 mln złotych, natomiast dofinansowanie unijne, które zostało przyznane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych wynosi ponad 271 mln zł.

Pierwszy z projektów zakłada rozbudowę taboru, który przeznaczony jest do obsługi pasażerów Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. W jego ramach zakupionych zostanie 11 nowych jednostek. Inwestycja umożliwi przywrócenie zamkniętego połączenia.

Ponadto na terenie miasta i gminy Kłodzko wybudowana zostanie obwodnica w ciągu DK 33 wraz z budową łącznika w ciągu DK 46.

– Obwodnica, która odciąży Kłodzko oraz przywrócenie przez Koleje Dolnośląskie połączenia z Wrocławia do Sobótki dzięki nowym pociągom, pozytywnie wpłyną na komfort życia mieszkańców regionu. Umożliwią sprawne prowadzenie biznesu, ułatwią poszukiwanie pracy. Nawet jeśli efektów takich inwestycji nie widać z dnia na dzień, one po kilku miesiącach stają się odczuwalne wraz z pojawieniem się nowych firm, usług lub produktów. Cieszę się, że Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest realizowany w taki sposób, aby poprzez rozbudowę dróg czy zakup pociągów umożliwiających otwarcie nowych połączeń kolejowych, mógł dawać Polakom szanse na rozwój – powiedział Witold Słowik, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju.

Beneficjentami projektów są Koleje Dolnośląskie S.A. oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej