9 czerwca – Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku wypada on wyjątkowo wcześnie

Na dziś, tj. 9 czerwca, przypada tegoroczny Dzień Wolności Podatkowej. To symboliczny termin, który wyznacza czas, kiedy to przestajemy pracować „na państwo” i zaczynamy zarabiać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Dzień Wolności Podatkowej od 24 lat wyznacza Centrum im. Adama Smitha.

Tegoroczny Dzień Wolności Podatkowej wypada najwcześniej w odniesieniu do ubiegłych lat. Ostatni raz podobny wynik został osiągnięty  w 2015 roku, a na państwo najdłużej zarabialiśmy  w 2011 roku. Zdaniem Andrzeja Sadowskiego – prezydenta Centrum im. Adama Smitha oraz członka Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP – tak szybkie nastąpienie tego terminu jest spowodowane niezrealizowaniem przez rząd części wydatków, które były zaplanowane na rok ubiegły. Innym tego efektem jest ożywienie rozwoju gospodarczego.

Dzień Wolności Podatkowej jest wyznaczany na podstawie stosunku udziału wszystkich wydatków publicznych do produktu krajowego brutto. Do tej analizy wykorzystuje się dane z uzasadnienia do budżetu opracowywanego przez Ministerstwo Finansów, dane z Eurostatu oraz innych oficjalnych źródeł.

Dawid Kwiecień

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej