95 mln złotych na innowacje w przemyśle stalowym

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy łącznie 95 mln złotych na dofinansowanie innowacji w branży hutniczej i stalowej w drugim już konkursie sektorowym INNOSTAL. Wnioski będą przyjmowane od 9 października do 8 grudnia 2017 roku.

O dofinansowanie na innowacyjne projekty mogą ubiegać się przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw, które w planach mają prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych mających na celu zwiększenie innowacyjności sektora przemysłu stalowego.

Program INNOSTAL utworzony z inicjatywy Hutniczej Izby Przemysłowo- Handlowej i prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  ma na celu zwiększenie do 2026 roku konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora stalowego. O dotację mogą ubiegać się projekty mające na celu wytworzenie nowych produktów i technologii, ale również ograniczające negatywny wpływ przemysłu hutniczego na środowisko.

„INNOSTAL to program NCBR, w ramach którego wspieramy prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe prowadzone przez branżę, której produkty, wykorzystywane są przez nas wszystkich, dlatego tak ważny jest rozwój technologii będących ich podstawą. Współfinansujemy najlepsze innowacyjne projekty, bo trwalsze, wydajniejsze i bardziej energooszczędne rozwiązania oznaczają korzyści dla całego społeczeństwa”- powiedział zastępca dyrektora NCBR prof. Aleksander Nawrat.

Wartość kosztów kwalifikowanych może stanowić kwotę od 2 do 30 mln złotych, a okres realizacji projektów nie może przekroczyć 3 lat. Druga edycja konkursu zakłada dofinansowanie zarówno prac badawczo- rozwojowych, jak i przedwdrożeniowych, takich jak np.: opracowanie dokumentacji, usługa rzecznika patentowego, testy czy badania rynku.

Pierwsza edycja konkursu zakończyła się w ubiegłym roku dofinansowaniem 20 projektów, z których połowa dotyczyła nowych wyrobów stalowych. Łączna kwota dotacji projektów wynosiła wtedy 134 mln zł.