Agrokosmos

Automatyzacja, stała analiza środowiska i kontrola warunków, środki zapobiegawcze, wiedza o terenach zagrożonych jak i kontrola jakości – procesy kojarzące się z przemysłem już nie do końca wiążą się tylko z nim. Na potrzeby rolnictwa zaprzęga się teraz nawet i technologie kosmiczne, same zdjęcia satelitarne jednak już nie wystarczają. Rolnictwo precyzyjne wymaga wielu informacji i danych, aby maksymalizować plony. O technikach wykorzystywanych w tej dziedzinie rozmawiamy z ekspertem, właścicielem firmy Geomatic – Michałem Wyczałkiem.

Czym zajmuje się Geomatic? Co wyróżnia Pana usługi w branży?
Oferujemy wsparcie inżynierskie oraz usługi geodezyjno-kartograficzne, w tym fotogrametryczne i teledetekcyjne oraz GIS. Oferta firmy obejmuje m.in. opracowania lotnicze zarówno z pokładu bezzałogowych statków powietrznych (przyp. red. – dron), jak i przystosowanego do zadań fotogrametrycznych samolotu pasażerskiego Tecnam Echo. Poza wspomnianymi usługami przedsiębiorstwo zrealizowało szereg projektów w kraju i zagranicą. Realizacje dotyczyły podmiotów prywatnych, firm oraz instytucji rządowych krajowych i zagranicznych. Cechuje nas to, że od 2014 roku wspólnie z Instytutem Geodezji i Kartografii realizujemy prace badawczo-rozwojowe w obrębie rolnictwa precyzyjnego m.in. w projekcie ASAP dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz klientów indywidualnych. Tylko ścisła współpraca z jednostkami naukowymi zapewnia nam najbardziej innowacyjne i skuteczne rozwiązania.

Dlaczego badania i rozwój? Co to za projekty i czego dotyczą?
Bodźcem do rozwoju był kontrakt na realizację europejskiego projektu LUCAS (Land Use/Cover Area frame Survey) w 2009 roku, gdzie firma pełniła funkcję Menedżera Projektu oraz jego wykonawcy na terenie całego kraju. Od tego czasu prowadziliśmy w Polsce trzy europejskie projekty (2009, 2012, 2015). Prace badawczo-rozwojowe w obecnych czasach są niezbędne do zapewnienia najwyższej jakości usług. Nasze badania skupiają się wokół technologii wspierających rolnictwo precyzyjne oraz sektor budowlanych pomiarów inżynierskich. Obecnie realizujemy projekty dotyczące m.in.: opracowania technologii wielokanałowych pomiarów spektralno-przestrzennych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego wraz z prototypowym, mobilnym stanowiskiem do multimodalnych pomiarów spektralnych. Wspólnie z ESA (European Space Agency) pracujemy przy: Projekcie ASAP – Advanced Sustainable Agricultural Production, dzięki któremu udostępniamy aktualne informacje o stanie upraw z aktualizacją co 6 dni oraz dodatkowe wiadomości jak wyznaczanie obszarów problematycznych, mapa obszarów jednorodnych, szacowanie szkód rolniczych, ocena stanu przezimowania; Projekcie „Service for CAUCASIAN HOGWEEDS detection and monitoring based on Copernicus data – support to toxic plant eradication” – czyli opracowanie algorytmu automatycznego wykrywania występowania Barszczu Sosnowskiego w celu jego eliminacji.

Takie prace wymagają specjalistycznej technologii i sprzętu.
Naturalnie. Każdy sprzęt, który posiadamy, mimo tego że seryjnie produkowany, jest w wielu przypadkach mocno dostosowany do naszych potrzeb. Przy okazji tworzenia zaawansowanych opracowań czy analiz korzystamy również z naszych autorskich rozwiązań. Jest nim m. in. wielospektralna kamera MSC. Właśnie uzgadniamy warunki „odpalenia” jej trzeciej już generacji. (zdjęcia zrobione kamera można zobaczyć obok)

W Pana sprawie współpraca biznesu z nauką to codzienność. Czy innowacyjne przedsiębiorstwo może istnieć dzisiaj bez tej synergii?
To zależy o jakich innowacjach rozmawiamy. W naszym przypadku to niemożliwe. Na szczęście, obydwoje rodziców od początku prowadzenia mojej działalności pracowało na poznańskich uczelniach. To właśnie zdobyta przy nich wiedza i doświadczenie pomogła w tworzeniu firmy. Dzięki nim też nauczyłem się obracać w środowisku akademickim, zresztą ja również jestem z nim związany, ponieważ powadzę zajęcia na Politechnice Poznańskiej. Jako Geomatic uczestniczymy kolejny już raz w specjalnym programie stażowym Awans Kompetencyjny wspólnie z Uniwersytetem Adama Mickiewicza. Dzięki niemu studenci mogą realnie uczestniczyć w naszej codziennej pracy i zdobywać doświadczenie w branży.

Kim są Państwa kontrahenci? Z jakimi podmiotami pracuje Pan na co dzień?
Na stale współpracujemy głównie z firmami z sektora budowalnego oraz rolnictwa. Naszymi rozpoznawalnymi klientami są m.in. Skanska, Lafarge, Colas, Still Polska czy Lehmann Agrotechnika. Jednak w dużej mierze codzienna współpraca dotyczy uczelni wyższych i instytutów naukowych.

Jakie kierunki rozwoju widzi Pan przed Geomatic? O czym jeszcze usłyszymy?
Istotny nacisk kładziemy na tematykę rolnictwa precyzyjnego i leśnictwa – wydzielimy w tym celu osobny podmiot specjalizujący się tej dziedzinie. Wraz z partnerami rozpoczęliśmy pracę nad własnym sztucznym satelitą i planujemy wynieść go na orbitę do 2020 roku. Na bieżąco rozwijamy nowe algorytmy i modele w oparciu o dane satelitarne i lotnicze wykonywane naszą autorską wielokanałową kamerą. Jest więc jeszcze wiele okazji, aby o Geomatic usłyszeć.

Łukasz Znajdek