Zielona energia w Opolu Lubelskim

Przedsiębiorstwo Komunalne działające w Opolu Lubelskim rozpoczyna właśnie projekt, który pomoże nie tylko efektywniej wykonywać zadania, ale również polepszyć jakość powietrza na Lubelszczyźnie. Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne działa na terenie Opola Lubelskiego od 2016 roku. Powstało ono z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Główne zadania spółki to m.in. gospodarka komunalna, utrzymanie zieleni miejskiej, oczyszczanie dróg, […]

InnCOM_PULS – efektywna współpraca między nauką i gospodarką

W dniu 21 listopada 2018 r. w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca wyniki projektu pn. InnCOM_PULS – instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką, realizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 28 grudnia 2016 r. w ramach programu Ministerstwa Nauki i […]

Na fali rozwoju

Nowe prawo wodne spędzało sen z powiek branży wodociągowej jeszcze rok temu. Dziś o zmianach w spółkach wodociągowych, dalszym rozwoju i planach strategicznych opowiada nam Janusz Tomasz Czarnogórski, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach. Jakie zmiany wprowadziło w Państwa działaniu nowe prawo wodne i powołanie spółki Wody Polskie? „Stare” prawo wodne – w związku […]

Co z 12 listopada?

W zeszłym tygodniu Polskę obiegła wiadomość, że 12 listopada tego roku będzie dniem wolnym od pracy. W ostatnich dniach jednak okazało się, że przegłosowana przez Sejm ustawa jest… niekonstytucyjna. Czy 12 listopada ostatecznie pójdziemy do pracy? Zgodnie z kodeksem pracy niestety, takiej możliwości nie ma, jednak głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości jednorazowo ustanowiono 12 listopada […]

Polska Nagroda Jakości trafiła do Dobroplastu

Nowe dynamicznie zmieniające się trendy architektoniczne, stawiają przed producentami stolarki coraz więcej wyzwań, w których kluczową rolę odgrywają światło oraz termoizolacyjność. Dlatego Dobroplast – jeden z głównych graczy na rynku okien PVC prezentuje nowy produkt P-Line. System okien PVC P-Line bazujący na profilu Rehau Synego oraz okuciach Winkhaus Active Pilot, to rozwiązanie premium, które wyróżnia […]

Kierunek: Pasażer

Orientacja na pasażera i zmiana rozwiązań na sprzyjające środowisku – to idee, jakie przyświecają Miejskim Zakładom Autobusowym z Warszawy od początku ich działalności. O proekologicznych działaniach spółki, która obsługuje dziennie miliony pasażerów, mówi prezes Jan Kuźmiński. Otrzymali Państwo nagrodę gospodarczą Ekostarteg 2018. Jaka jest więc ekologiczna strategia, którą kieruje się spółka? Działania proekologiczne są jednymi […]

Wydział Innowacji

Rola uczelni technicznych w dynamizowaniu rozwoju gospodarczego kraju jest bardzo istotna, zarówno w obszarze kształcenia kadr dla przemysłu, jak i wspierania gospodarki w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów. Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej jest w tym obszarze jedną z wiodących jednostek naukowo-dydaktycznych. Pomimo blisko 75-letniej tradycji i klasycznej nazwy, wydział ma charakter interdyscyplinarny. Prowadzi działalność dydaktyczną […]

Ostatni przystanek: komercjalizacja

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymało Polską Nagrodę Innowacyjności 2018. Wyróżnienie zostało wręczone podczas VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. O ważnej roli studentów, doktorantów i szkół wyższych w innowacyjnym rozwoju gospodarki mówi Dyrektor Centrum Pan Jacek Wawrzynowicz. Niebawem dojdzie do zwieńczenia Państwa wieloletnich projektów. Proszę o tym więcej opowiedzieć. Premiera aplikacji […]

Łódzka eko-strategia

Zrównoważony rozwój aglomeracji łódzkiej, dbałość o jak najlepszą jakość powietrza i stan środowiska – to główne zadania Grupowej Oczyszczalni Ścieków z Łodzi. O realizacji tych ważnych idei mówi prezes Joanna Błaszczyk-Skalska. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi jest laureatem nagrody Ekostrateg 2018. Czym dla Pani jest to wyróżnienie? To wyróżnienie jest dla mnie szczególnie ważne, gdyż […]

Państwo Cyfrowe?

Mimo zapewnień urzędników o możliwościach dopisania się do głosowania w wyborach samorządowych przez system ePuap nawet kilka tysięcy osób w niedziele nie otrzymało kart do głosowania w swoich lokalach wyborczych. System ePUAP oferował możliwość elektronicznego dopisania się do rejestru wyborców w danym regionie. Niestety, system nie pozwalał na dołączenie szeregu dokumentów, które przez niektóre gminy […]