Dariusz_Szustek

Czas na inwestycje

Szereg projektów służących poprawie jakości życia mieszkańców – to jedno z głównych wyzwań łukowskiego samorządu w 2018 roku. O imponujących planach na rzecz rozwoju miasta z burmistrzem Łukowa – Dariuszem Szustkiem rozmawia Sławomir Duda. Realizują Państwo dwa projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych: termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 5 oraz modernizację oświetlenia ulicznego. Jakie korzyści przyniesie mieszkańcom […]

Przedsiębiorcze społeczeństwo

Łuków to miasto, które może poszczycić się nie tylko dobrą infrastrukturą rekreacyjną, ale również efektywnym podejściem do biznesu. O planach inwestycyjnych, które mają dużą szansę się ziścić mówi Burmistrz Miasta – Dariusz Szustek. Jakie inwestycje prowadzone są obecnie w Łukowie? Obecnie, naszym celem jest współpraca z PKP S.A., której efektem będzie zagospodarowanie terenu wokół dworca […]

PFR stworzył nową architekturę instrumentów rozwoju

Grupa PFR uruchomiła zintegrowane centrum informacji i obsługi dla przedsiębiorców, samorządów i klientów indywidualnych zainteresowanych instrumentami rozwoju. Jest to element realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która przewiduje integrację polskich instytucji rozwojowych poprzez stworzenie silnego centrum kompetencyjnego oraz wzmocnienie ich zdolności finansowania projektów kluczowych dla polskiej gospodarki. W warunkach globalnej i szybko zmieniającej się gospodarki […]

Pierwsze inwestycje rządowe w planie Junckera

Inwestycje Przewozów Regionalnych i Tauron Polskiej Energii to pierwsze projekty spółek Skarbu Państwa, które otrzymają finansowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) z Planu Junckera. Według listopadowych danych Komisji Europejskiej Polska zajmuje 6. pozycję w UE pod względem wykorzystania środków z tego źródła. Plan Junckera w Polsce zdecydowanie przyspieszył. Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził już 13 dużych projektów […]

Sanofi – odpowiedzialna innowacyjność

Farmacja to jedna z najbardziej innowacyjnych branż światowej gospodarki. Świadome wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań służy poprawie jakości życia i zdrowia pacjentów.  Sanofi jednym z liderów rynku farmaceutycznego Sanofi jest liderem branży farmaceutycznej na rynku międzynarodowym. W skali światowej znajduje tu zatrudnienie ok. 110 tys. pracowników. Jest również firmą innowacyjną – ok. 16 tys. osób pracuje w laboratoriach badawczych, […]

Kierunek: rozwój

Nowoczesny park maszynowy, innowacje produktowe oraz owocna współpraca z uczelniami wyższymi – to niektóre z cech, które wyróżniają spółkę LEK-AM. O czynnikach, które decydują o pozycji na rynku farmaceutycznym mówi Danuta Hanna Jakubowska – PR Manager firmy.  Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM zostało laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016. Czym dla Państwa jest to wyróżnienie? Jest to dla […]

Potencjał tkwi w ludziach

Łuków jest przykładem na to, jak dobre zarządzanie przekłada się na wymierne korzyści. O działaniach proekologicznych i tegorocznych inwestycjach, z Burmistrzem Łukowa – Dariuszem Szustkiem – rozmawia Sławomir Duda. Koniec roku to dobra okazja do podsumowań. Jakie największe inwestycje udało się zrealizować w tym roku w Łukowie? Najważniejsza inwestycja to ukończenie remontu ulicy Okrzei, znajdującej […]

O gospodarce po raz czwarty

Polski Kongres Przedsiębiorczości już po raz czwarty odpowiedział na wyzwania, jakie stawia dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza w Polsce i w Europie. Tegoroczne dyskusje odnosiły się w dużej mierze do przykładu Polski Wschodniej, ale w naszej opinii, są to zagadnienia istotne dla wszystkich regionów. Zgodnie z hasłem przewodnim kongresu: „Biznes – nauka – samorząd”, szczególnie […]

Nowe możliwości unijnego wsparcia dla firm

W ostatnim czasie podpisano umowy dla trzech nowych projektów pozakonkursowych w Programie Inteligentny Rozwój. Wartość unijnego dofinansowania na ich realizację przekracza 1,36 mld zł. Umożliwiają one wsparcie funduszy venture capital inwestujących w startupy, udzielanie gwarancji kredytowych dla MSP i komercjalizację wyników prac B+R. Największy z podpisanych projektów ma kluczowe znaczenie dla realizacji programu Start in Poland. […]

Płatności z Komisji Europejskiej płyną coraz szybciej

Kolejna transza refundacji funduszy na lata 2014-2020 jest już w Polsce. 231,5 mln euro (ponad 1 mld zł) to zwrot wydatków poniesionych w projektach dofinansowanych ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko. Komisja Europejska deklarowała, że wszystkie wnioski o płatność będzie traktować priorytetowo. Dokumenty przesłaliśmy do Brukseli 1 grudnia, a już po tygodniu pieniądze trafiły na […]