Konkurencja napędza innowacyjność

Centrum Transferu Technologii EMAG wdraża nowatorskie rozwiązania w dziedziny automatyki, bezpieczeństwa i kontroli jakości produktów wzbogacania węgla w branży wydobywczej, które są opracowywane zarówno przez własnych inżynierów jak i przez polskie instytuty naukowe. O działalności spółki mówi prezes Anna Kubańska. Jako jedyne Centrum Transferu Technologii w Polsce, EMAG zostało wyróżnione nagrodą Lider Konkurencyjności. Czym dla […]

Najważniejszy jest człowiek

Średzka Woda Sp. z o.o. od wielu lat zaspokaja bieżące potrzeby z zakresu gospodarki wodnej dla mieszkańców Środy Śląskiej i okolic. O działaniach spółki mówi prezes, Antoni Biszczak. Zostali Państwo nagrodzeni tytułem Ekostrateg 2018. Czym dla Państwa jest to wyróżnienie? To niewątpliwie ogromne wyróżnienie dla Średzkiej Wody Sp. z o.o. oraz docenienie codziennej pracy na […]

Solidny filar

Rozmowa z Maciejem Adamcem, prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu. „Hutnik”, jako jedna z niewielu spółdzielni w kraju, została wyróżniona Filarem Spółdzielczości 2018. Jakie uczucia towarzyszyły Panu podczas odbioru tej nagrody? Niezmiernie się cieszę, że doceniono nasze starania na rzecz mieszkańców. Od lat dbamy o to, aby w naszej spółdzielni obsługa i komfort życia […]

Traktuję gminę jak przedsiębiorstwo

W kategorii miast do 100 tys. mieszkańców w rankingu fDi Intelligence Grodzisk Mazowiecki zdobył tytuł Polskiego Miasta Przyszłości 2017/2018. To wynik ciągłego rozwoju, zarówno pod kątem jakości życia, jak i prowadzenia biznesu. O sztuce zarządzania miastem mówi burmistrz Grzegorz Benedykciński. Jakim Liderem Rozwoju Regionalnego jest Grodzisk Mazowiecki? Postawiliśmy na profesjonalną obsługę sektora biznesowego. Często spotykamy […]

Dotrzymywać najwyższych standardów

O wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań, w zakresie gospodarki odpadami miejskimi i przemysłowymi mówi prezes zarządu Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu, Antoni Majcherczyk. Aktualnie MPOŚ w Oświęcimiu dostosowuje instalacje oczyszczania ścieków poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii intensyfikacji redukcji związków azotu. Na czym polega ten proces? To technologia, która pozwala na osiągnięcie większej redukcji azotu w ściekach. Powszechne rozwiązania […]

Świdnik dla natury

Świdnik słynie głównie z wytwórni śmigłowców WSK PZL Świdnik, znany jest również z kolonii susłów perełkowanych, będących gatunkiem zagrożonym i pod ochroną w ramach programu Natura 2000, żyjącej na trawiastym lotnisku, tuż obok Portu Lotniczego. Rozmowa z Waldemarem Jaksonem – Burmistrzem Miasta Świdnik Zostali Państwo nagrodzeni tytułem Ekostrateg 2018. Czym dla Państwa jest to wyróżnienie? […]

Tradycja i nowoczesność

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa to największa spółdzielnia w woj. śląskim i jedna z największych w kraju. O sukcesach, pracy i planach na przyszłość mówi prezes zarządu, Krystyna Piasecka. KSM jest jedną z najprężniej działających spółdzielni w kraju. Jak utrzymują Państwo tak wysoki poziom? Spółdzielnia miała szczęście do dobrych pracowników i działaczy, a ja zawsze miałam i […]

Bierzemy przykład z Doliny Krzemowej

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii to konsorcjum kilkunastu podmiotów, które skupia najlepszych specjalistów nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. O roli synergii nauki i biznesu mówią pomysłodawca centrum, prof. Bogdan Marciniec oraz jego obecny dyrektor, prof. Bronisław Marciniak. Ideą Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości jest wspieranie, rozwijanie i pobudzanie do współpracy środowiska naukowego ze światem biznesu. Jak obecnie wygląda […]

Kultura społeczna i zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu od kilkunastu lat skutecznie wypełnia misję, kształcąc młodzież na wysokim poziomie w specjalnościach dających dużą szansę na zdobycie pracy czy założenie własnej firmy. Jej wpływ na rozwój społeczny, technologiczny i gospodarczy regionu został wyróżniony Polską Nagrodą Innowacyjności 2018. Z przedstawicielami uczelni rozmawia Wojciech Grabarczyk. PWSZ w Elblągu jako jedyna […]

Zachodniopomorskie pomysły na topie

Przygotowane analizy dla Rządu chwalą Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za skuteczne wykorzystanie środków unijnych, a co więcej, proponują je władzy centralnej. Pomorze Zachodnie aktywizuje lokalne społeczności i samorządy, podnosi szanse rozwojowe, buduje zaufanie i daje szanse na trwały rozwój gospodarczy. Kontrakt Samorządowy jest autorskim projektem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. To wyjątkowa pula środków z dofinansowania […]