Badania kontrolne w ogólnopolskiej skali

„Zdrowie pod kontrolą” taką nazwę nosi kolejna już edycja akcji w ramach której będzie można zrobić podstawowe badania. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland wyznaczyło termin akcji na 18-19 listopada.

W trakcie trwania akcji będzie można bezpłatnie skorzystać z takich badań jak: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar tzw. Przygodnego stężenia glukozy we krwi, stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz pomiar składu masy ciała.

Badania te mogą pomóc m.in.: wcześnie zdiagnozować nadciśnienie tętnicze, zaburzenia metabolizmu glukozy, w tym cukrzycę typu 2, uświadomić palaczom jak toksyczne jest dla nich palenie, czy uświadomić ryzyko schorzeń związanych z nieprawidłową dietą i brakiem ruchu. Podczas akcji możliwe będzie również wykonanie badania EKG, które pozwala wykryć zaburzenia w pracy mięśnia sercowego.

Dodatkowo młodzi adepci medycyny będą udzielali porad na temat udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego odżywiania, czy sposobów wykonania samobadania. Wolontariusze będą również rejestrowali w bazie potencjalnych dawców szpiku DKMS.

W ramach poprzedniej edycji badaniom poddało się 3,3 tys. osób w 15 różnych miastach. Tego typu regularne działania są możliwe dzięki pracy ponad 500 wolontariuszy, którzy są studentami medycyny.