Bakterie zaprogramowane na zdrowie

Living Food Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które od 2009 roku pracuje nad tworzeniem i udoskonalaniem innowacyjnych produktów probiotycznych, pozytywnie wpływających na funkcjonowanie organizmu. O wyjątkowych właściwościach mikroflory bakteryjnej i realizowanym projekcie mówią dietetyk i prezes firmy Jędrzej Soporowski oraz dr hab. Daria Szymanowska, z Katedry Biotechnologii I Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczy w Poznaniu.

Skąd wziął się pomysł na założenie firmy i jaki jest profil Państwa działalności?
JS: Od 25 lat zajmuję się zagadnieniami związanymi z ekologią życia i zdrowiem. Zacząłem zastanawiać się nad tym, czy ludzki organizm może funkcjonować bez jedzenia. Sprawdziłem to. Przez dwa lata oczyściłem swój organizm do takiego stopnia, że z czasem zapotrzebowanie na jedzenie malało przy jednoczesnym zachowaniu sił i witalności. Zrozumiałem, że umożliwiła mi to odpowiednia równowaga flory bakteryjnej w organizmie. Tak zaczęła się cała przygoda z hodowlą bakterii, które traktuję jak żywe stworzenia wymagające uwagi i opieki. Rozpocząłem prace nad stworzeniem pierwszego produktu – preparatu probiotycznego zawierającego związki prozdrowotne i antyseptyczne. Bakterie żyjące w naszym organizmie są zaprogramowane na zdrowie – wytwarzają antyoksydanty, blokują rozwój patogenów i je eliminują. Żeby mogły spełniać swoją funkcję, musimy o nie odpowiednio zadbać. Stres czy złe odżywianie wyniszczają florę bakteryjną podobnie, jak antybiotyki. Bakterie hodowane w naszej firmie rozwijają się w warunkach stresowych, dzięki czemu uodparniają się na czynniki, które mogłyby je zniszczyć po wprowadzeniu do układu pokarmowego. Bakterie zawarte w produktach Living Food mają zdolność do namnażania się, co jest niezwykle korzystne dla naszego organizmu, który sam z siebie ich nie produkuje. Pochodzą one z pokarmu, którego jakość w dzisiejszych czasach pozostawia wiele do życzenia.

Do kogo skierowane są Państwa produkty?
JS: Nasze probiotyki skierowane są tak naprawdę do wszystkich – niezależnie od wieku czy płci. Zapotrzebowanie organizmu na bakterie rozpoczyna się już od momentu przyjścia na świat. Pierwszy kontakt noworodka z bakteriami ma miejsce w drogach rodnych, dlatego ważnym elementem każdej ciąży powinna być dbałość matki o dostarczenie do organizmu odpowiednich szczepów bakterii. Każda zdrowa osoba powinna uzupełniać swoją dietę o preparaty probiotyczne, które pozwolą jej zachować odporność. Każda przebyta choroba osłabia florę bakteryjną, a stosowanie antybiotykoterapii wyniszcza bakterię żyjące w organizmie. Dlatego nasze produkty powinny być stosowane dwukierunkowo, zarówno jako element profilaktyki, jak i terapii. Bakterie nie leczą, ale są podstawą procesu leczenia.

Czym różnią się Państwa produkty od tych ogólnodostępnych w aptekach?
DSP: Większość preparatów probiotycznych dostępnych na rynku ma postać sypką uzyskaną w procesie liofilizacji lub suszenia rozpyłowego. Zawarte w nich drobnoustroje są namnażane, suszone i pakowane w kapsułki lub saszetki. Proces namnażania trwa kilkadziesiąt godzin. Taki produkt jest dostarczany do organizmu i dopiero po jego uwodnieniu możliwa jest aktywacja bakterii probiotycznych. Zanim drobnoustroje zaczną spełniać swą prozdrowotną funkcję muszą zaadaptować się do środowiska panującego w przewodzie pokarmowym. Natomiast płynne produkty probiotyczne stanowią biologicznie aktywny i witalny układ mikrobiologiczny- od razu gotowy do funkcjonowania w organizmie. Oprócz etapu namnażania bardzo istotny jest etap stabilizacji, który zapewnia jakość i stabilność podczas przechowywania. Drobnoustroje, w czasie kilkudziesięciodniowego procesu technologicznego uodparniają się na niekorzystne czynniki środowiskowe, dzięki czemu łatwiej jest im funkcjonować a w konsekwencji spełniać swoją prozdrowotną funkcję w organizmie.

Realizują Państwo projekt dotyczący stworzenia nowych produktów funkcjonalnych. Na czym polega to przedsięwzięcie?
DSP: Do NCBiR-u złożyliśmy projekt zakładający opracowanie nowych produktów funkcjonalnych zawierających trzy elementy: bakterie probiotyczne, kwas alfa-ketoglutarowy i surowce pochodzenia roślinnego. Nowoopracowane produkty będą skierowane do pięciu grup odbiorców. Pierwszą z nich będą sportowcy, którzy ze względu na aktywność i prowadzony tryb życia mają większe zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Druga i trzecia grupa odbiorców to osoby poddane antybiotyko- lub chemioterapii.. Czwartą grupę stanowić będą kobiety, które myślą o macierzyństwie lub posiadają już dzieci. Jeden z nowoopracowanych preparatów będzie dedykowany również dzieciom z zespołem GAPS, czyli z zaburzeniami psychologiczno-jelitowymi. W ramach realizacji projektu pojawił się także pomysł na opracowanie jeszcze jednego produktu, który będzie dedykowany wszystkim potencjalnym odbiorcom (niezależnie od posiadania dysfunkcji zdrowotnej), które wyrażą zainteresowanie prozdrowotnym produktem zawierającym drobnoustroje probiotyczne w połączeniu z kwasem alfa-ketoglutarowym.