Bank Danych Lokalnych udostępniony przez GUS

Największa w Polsce baza danych lokalnych i regionalnych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku – Bank Danych Lokalnych – została udostępniona przez Główny Urząd Statystyczny. Każdy zainteresowany może bezpłatnie skorzystać z potencjału BDL, tworzyć zestawienia, wizualizacje czy analizy.

Dane udostępnione przez nowy portal API otwierają praktycznie niczym nieograniczone możliwości łączenia największych i najbardziej różnorodnych tematycznie zbiorów danych statystycznych w Polsce. API oferuje ponad 40 tysięcy cech statystycznych, których pogrupowanie uwarunkowane jest tematycznie w układzie jednostek podziału terytorialnego Polski.

Dane z Banku Danych Lokalnych są doceniane przez analityków ze świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwami związanymi z wykorzystaniem danych. Baza jest również doskonałym narzędziem pracy dla pracowników administracji, którzy wykorzystują ich potencjał na potrzeby kreowania polityki, samorządów, środowiska naukowych i akademickich. Dane dostępne na nowej platformie sprzyjają rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego.

Baza BDL została otwarta przez API w ramach realizowanego w Ministerstwie Cyfryzacji projektu „Otwarte dane – dostęp standard, edukacja”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.