Blisko 250 mln zł na wsparcie uczelni

28 szkół wyższych z całej Polski otrzyma dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów dotyczących podniesienia kompetencji kadry naukowej, organizacji praktyk i staży dla studentów, informatyzacji i umiędzynarodowienia uczelni. Całkowita pula dofinansowania w ramach programu Zintegrowane Programy Uczelni wynosi 248 mln zł.

„Nie ma silnej gospodarki bez sprawnego systemu szkolnictwa wyższego. Wspieramy uczelnie nie tylko w zakresie podnoszenia kompetencji ich pracowników i studentów, ale także realizowanych przez nie programów, tak aby oferta polskich szkół wyższych mogła stać się odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i wyzwania nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy – zauważa wicepremier”- powiedział Jarosław Gowin- wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Celem projektu Zintegrowane Programy Uczelni nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest rozwijanie poziomu kształcenia i dostosowanie go do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych. Środki z dofinansowania zostaną przeznaczone na doskonalenie kadry naukowej, nowe programy kształcenia, organizacje szkoleń i programów stażowych dla studentów oraz dodatkowych kierunków i studiów doktoranckich. Dofinansowanie pozwoli także na zagwarantowanie wysokiej jakości usług świadczonych przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier) oraz poprawę funkcjonowania samych szkół wyższych m.in. przez ich informatyzację.

„Zintegrowane Programy Uczelni to kolejna inicjatywa, którą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kieruje do środowisk naukowych i akademickich. Pamiętajmy jednak, że osiągnięcia, którymi może się pochwalić polska nauka, nie są tylko domeną największych uczelni, talenty i dobre projekty rodzą się też w mniejszych ośrodkach. Dlatego druga ścieżka programu realizowana przez NCBR dedykowana jest właśnie mniejszym uczelniom, ich kadrze naukowej i studentom”- powiedział prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Wsparcie otrzymają uczelnie z Krakowa, Katowic, Rzeszowa, Warszawy, Lublina Wrocławia, Szczecina, Poznania, Białegostoku, Łodzi, Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Gdańska, Koszalina, Gdyni i Kielc.

O dofinansowanie mogły się starać zarówno publiczne, jak i niepubliczne szkoły wyższe kształcące od 200 studentów na studiach stacjonarnych do 20 tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Pod uwagę były brane jedynie te uczelnie, które posiadają parametryczną ocenę na poziomie B lub niższym. Projekty zgłoszone do konkursu musiały obejmować co najmniej 3 z poniższych modułów:

• Moduł programów kształcenia,
• Moduł podnoszenia kompetencji,
• Moduł programów stażowych,
• Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy,
• Moduł studiów doktoranckich,
• Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

 

fot. UKSW