Blokady w innowacyjności

Od wielu miesięcy w resortach wspomina się o tym jak pobudzić polską przedsiębiorczość i sprawić, by była bardziej innowacyjna. Komisja Nadzoru Finansowego wskazuje jednak na pewne hamulce rozwojowe.

Raport KNF zaznacza, że rozwój sektora fintech „stanowi istotne wyzwanie dla organów nadzoru nad rynkiem finansowym, jak również regulatorów odpowiedzialnych za tworzenie odpowiednich przepisów prawa dostosowanych do cyfrowej gospodarki”.

Nowatorskie pomysły znacznie wykraczają poza ramy kategorii usług czy produktów rozumianych w schematyczny, tradycyjny sposób. Raport wskazuje receptę: „Proaktywna postawa nadzorcy i regulatora w obszarze kształtowania sprzyjającego środowiska regulacyjno-prawnego dla rozwoju sektora FinTech ma istotne znaczenie dla pozycji Polski jako aspirującego centrum innowacji finansowych.”

Do sektora FinTech zalicza się m.in. innowacyjne podmioty nadzorowane, np. banki, instytucje płatnicze, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne, jak i podmioty nienadzorowane.

Paulina Jaworska

O Paulina Jaworska

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej