Budowa kolejnego odcinka S2 z dofinansowaniem unijnym

Komisja Europejska wydała zgodę dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie budowy odcinka drogi ekspresowej S2 przebiegającego przez Warszawę. Całkowita wartość tej inwestycji to blisko 4,6 mld zł, z czego 1,7 mld zł pochodzi z dofinansowania.

Inwestycja obejmie odcinek drogi od węzła Puławska do węzła Lubelska z wyłączeniem tego węzła. W ramach projektu, na południe od Mostu Sierakowskiego, powstanie kolejna przeprawa przez Wisłę. Dofinansowanie tego projektu pochodzi z Programu Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie budowy planowane jest na 2020 rok.

„Budowa tego fragmentu S2 to największa inwestycja drogowa w stolicy realizowana z rządowym wsparciem. Pozwoli dokończyć południową część obwodnicy Warszawy. To wielkie usprawnienie przede wszystkim dla mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, ale także dla ruchu tranzytowego, który zostanie wyprowadzony poza arterie przebiegające przez centrum ” – twierdzi Jerzy Kwieciński minister inwestycji i rozwoju.

Komisja Europejska zapewniła również, że z pieniędzy unijnych zostanie dofinansowana budowa kolejnych odcinków dróg ekspresowych S6 i S17. W przypadku tej pierwszej chodzi o odcinek Goleniów- Kiełpino na trasie Szczecin- Koszalin, którego budowa pochłonie blisko 1,2 mld zł, z czego 537,73 mln zł to dofinansowanie UE. Druga inwestycja dotyczy odcinka Garwolin- Kurów na trasie Warszawa- Lublin. Koszt tej inwestycji wyniesie 2,28 mld zł, a UE dołoży 1,2 mld zł.

„To bardzo ważne trasy, które docelowo nie tylko połączą silne ośrodki gospodarcze w regionach, ale staną się osią rozwoju także dla obszarów, przez które przebiegają. Dostępność transportowa i komunikacyjna to jeden z kluczowych warunków dla przedsiębiorców szukających dogodnych lokalizacji do uruchamiania inwestycji i prowadzenia biznesu” – powiedział minister Kwieciński.

Do końca obecnej perspektywy finansowej droga nr 17 otrzyma status drogi ekspresowej na całym odcinku pomiędzy Warszawą a Lublinem.