Być bliżej mieszkańców

Spółka BIOM do listy swoich osiągnięć może dopisać kolejną pozycję – uzyskanie tytułu Ekostrateg 2018. O wyróżnieniu, inwestycjach oraz edukacji mówi prezes zarządu – Mirosław Bałakier.

Co oznacza dla Państwa tytuł Ekostratega 2018?
To dla nas solidne wyróżnienie za dotychczasową działalność. Jesteśmy spółką międzygminną, pracującą na rzecz społeczności zamieszkującej tereny czterech powiatów z dorzecza Biebrzy. Czuję, że kilkanaście lat ciężkiej pracy na rzecz ludzi zostało docenione.

Czym chcą się Państwo zająć w najbliższej przyszłości?
Realizujemy duży, kompleksowy projekt: „Biebrzański system gospodarki odpadami”. Ukończyliśmy już dwa etapy. Pierwszy, którym zajmowaliśmy się na początku lat 2000, dotyczył budowy sortowni na odpady selektywne i zakładu zbiórki i transportu. Jego wartość to ponad 9 mln zł. W trakcie kolejnego etapu powstały między innymi zakład zagospodarowania odpadów oraz 3 stacje przeładunkowe. Te działania pochłonęły ponad 50 mln zł. Obecnie złożyliśmy dwa wnioski dotyczące realizacji trzeciego etapu projektu. Zależy nam, by być bliżej mieszkańców. Umożliwi nam to budowa jedenastu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Po zrealizowaniu tego celu będziemy posiadali około dwudziestu PSZOK-ów, dzięki czemu będą oddalone od mieszkańców co najwyżej o kilka kilometrów. Chcemy też zmodernizować oba zakłady, co wymuszają na nas zmiany w gospodarce odpadami w cyklu zamkniętym. Unowocześnienie infrastruktury pozwoli nam również na efektywniejszy odzysk surowców zebranych w ramach selektywnej zbiórki. W ramach modernizacji zbudujemy też miasteczko edukacyjne dla dzieci. Docelowo chcemy, by młodzież ze szkół raz w roku uczestniczyła tu w zajęciach edukacyjnych.

Jak obecnie wyglądają Państwa działania edukacyjne?
Prowadzimy szeroko zakrojoną edukację ekologiczną, w ramach której staramy się pojawiać tam, gdzie spotykają się nasi mieszkańcy. Uczestniczymy w festynach i różnych imprezach masowych w gminach, z którymi współpracujemy. W okresie letnim w trakcie weekendów praktycznie połowa naszych pracowników działa w terenie, by rozmawiać z mieszkańcami i przekazywać wiedzę dotyczą gospodarki odpadami. Te zadania, które pozornie nie są bezpośrednio związane z naszą działalnością, przynoszą efekty, również ekonomiczne. W tym roku skuteczność selektywnej zbiórki w porównaniu z 2017 rokiem jest wyższa o 30 proc.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej