Ekologiczny efekt motyla

Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Oświęcimiu musiała zmienić status z przemysłowej na komunalną, aby dostosować możliwości dalszego funkcjonowania  zarówno do potrzeb aglomeracji miejskiej, jak i przemysłu. Interpretacje przepisów krajowych nie pozwoliły jednak sięgnąć po dotację, a mimo to  podjęto się modernizacji istniejącej oczyszczalni. O specyfice pracy oraz dbaniu o ochronę środowiska mówi prezes zarządu – Antoni […]

Koleje Małopolskie skracają dystans

Duży wpływ na rozwój w regionach ma dobra komunikacja publiczna. Koleje Małopolskie – przewożące pasażerów od kilku lat – notują stały wzrost, rozwijają sieć połączeń i budują regionalną społeczność. Na pytania dotyczące przyszłości i potencjału kolei odpowiada zarząd spółki – prezes Grzegorz Stawowy i wiceprezes Ryszard Rębilas. Jakie nowe linie udało się Państwo uruchomić? Otworzyliśmy […]

To nie tylko lanie wody

Kształtowanie świadomości proekologicznej wśród mieszkańców obok rutynowych działań związanych z gospodarowaniem wodą i ściekami, to cele ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim. Spółka działa innowacyjnie, wyróżniając się na arenie ogólnopolskiej pracę inwestycyjną i edukacyjną. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. kończy świętować sukces jednej z największych inwestycji w Polsce, pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i […]

Przyjazne osiedle

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Sosnowcu została laureatem nagrody Filar Spółdzielczości 2017. Spółdzielnia konsekwentnie prowadzi program „Bezpieczne osiedle”, którego celem jest zminimalizowanie zagrożeń takich jak: rozboje, dewastacje mienia, włamania i kradzieże, a także zastawianie dróg pożarowych i stłuczki. Wdrażanie programu rozpoczęto od montażu domofonów na wejściach do klatek schodowych oraz doświetleniu parkingów i dojść do budynków […]

Książka, która pomaga

Trudno uwierzyć, że w XXI wieku, tak po prostu można odebrać matce dziecko. Tymczasem wystarczy, że matka nie ma 18 lat i jest wychowanką placówki resocjalizacyjnej, by pozbawić ją prawa do opiekowania się dzieckiem. Projekt Czytamy dla mamy chce to zmienić i pomóc w bardzo niekonwencjonalny sposób. Grupa kreatywnych, zaangażowanych społecznie blogerów pod kierunkiem charyzmatycznej […]

Spółdzielczość mieszkaniowa w świetle CSR

Spółdzielczość jest ważnym elementem światowego systemu społeczno-gospodarczego. Stwarza szansę na wzrost aktywności zawodowej, przyczyniając się do poprawy jakości życia, rozwoju demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Spółdzielnie oprócz zarządzania zasobami lokalowymi na uwadze mają także aspekty społeczne, wynikające z misyjności ich działania. O misyjności spółdzielczości mieszkaniowej i jej wpływie na gospodarkę i społeczeństwo mówi mgr Agata […]

festiwale muzyczne - csr - public relations

Muzyczne public relations, czyli kulturalna marka miasta

Przystanek Woodstock, Rawa Blues Festival w Katowicach, Open’er Festival na terenie Gdyni-Kosakowa, Life Festival Oświęcim, Mayday – to wydarzenia muzyczne, które na stałe wpisały się w rozrywkowy kalendarz i co roku przyciągają tysiące fanów. Dostarczają nie tylko dźwiękowych wrażeń, ale także stają się żywą reklamą miast w jakich się odbywają. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że […]

Po co, jak i o czym edukować pracowników o CSR?

Pracownicy mogą zostać kluczowymi ambasadorami tematu odpowiedzialnego biznesu w firmie. Nie stanie się to jednak bez ich odpowiedniej wiedzy i zainteresowania tematem. Na pytania „Po co, jak i o czym edukować pracowników o CSR?” odpowiada infografika Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Budowanie świadomości pracowników w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu to proces. Wymaga włączenia poszczególnych działów, kadry zarządzającej, […]

Bolesław Rok: Firma to coś więcej niż maszynka do maksymalizacji zysków

Menedżerowie i właściciele firm zaczynają dostrzegać ludzi dopiero wtedy, gdy pojawiają się kłopoty z rekrutacją. Wcześniej wystarczyło dać drobną premię i podwładni już byli szczęśliwi. A to się właśnie zmienia. Nawet ci dobrze zarabiający odchodzą, gdy postrzegają kulturę organizacyjną jako niszczącą ich rozwój nie tylko zawodowy, ale też osobisty, gdy naruszane jest ich poczucie godności, […]