Oferta naukowa dla biznesu

Uczelnie wyższe, oprócz utrzymywania wysokiego poziomu nauczania coraz więcej starań przykładają do realizacji potrzeb przemysłu. Modelowym przykładem takiego działania jest aktywność Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (CIiTT UPP). Istotę tych prac przybliża jego Dyrektor Jacek Wawrzynowicz. Który z projektów jest flagowy dla CIiTT UPP? W ramach programu DIALOG Ministerstwa Nauki i […]

Pół mld złotych na Szczecińską Kolej Metropolitalną

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego otrzymało ponad pół miliarda złotych dofinansowania na budowę infrastruktury potrzebnej do uruchomienia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację torów, węzły przesiadkowe czy parkingi typu „Park & Ride”. Kolej rozpocznie kursowanie w 2022 roku. Pod umową potwierdzająca przyznanie dofinansowania swoje podpisy złożyli dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Przemysław Gorgol […]

Dodatkowe 150 mln zł na innowacje w Polsce Wschodniej

W ramach Programu Polska Wschodnia uruchomiono dodatkowy konkurs dla przedsiębiorców, którzy chcą wdrażać nowatorskie rozwiązania. W puli środków znajduje się 150 mln zł, z czego 100 mln przeznaczone jest dla firm inwestujących w miastach średnich makroregionów. Konkurs został uruchomiony w ramach działania 1.3.1, które jednocześnie stanowi najpopularniejszą z dotacji wśród małych i średnich przedsiębiorców chcących […]

To nie tylko lanie wody

Kształtowanie świadomości proekologicznej wśród mieszkańców obok rutynowych działań związanych z gospodarowaniem wodą i ściekami, to cele ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim. Spółka działa innowacyjnie, wyróżniając się na arenie ogólnopolskiej pracę inwestycyjną i edukacyjną. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. kończy świętować sukces jednej z największych inwestycji w Polsce, pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i […]

100 mln zł na Centrum Symulacji Medycznych

Europejski Bank Inwestycyjny przekaże ponad 100 mln zł na rzecz budowy Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach dofinansowania wyremontowane zostaną również budynki Wydziału Farmacji. To dwudziesta duża inwestycja finansowana w Polsce z Planu Junckera. Umowę o dofinansowanie projektu podpisali prof. dr hab. Mirosław Wielgoś – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Sandrine Croset – […]

4,5 mln zł na inwestycje transportowe na Dolnym Śląsku

W województwie dolnośląskim zostaną zrealizowane dwie duże inwestycje transportowe. Projekty dotyczą rozwoju kolei oraz budowy obwodnicy. Ich łączna wartość to niemal 454 mln złotych, natomiast dofinansowanie unijne, które zostało przyznane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych wynosi ponad 271 mln zł. Pierwszy z projektów zakłada rozbudowę taboru, który przeznaczony jest do obsługi pasażerów Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. […]

Blisko 1,5 mln euro w puli programu Polska – Ukraina – Białoruś

W środę 28 marca br. została podpisania kolejna umowa dotycząca dofinansowania projektu w ramach programu Polska – Białoruś – Ukraina. Podpis pod kontraktem złożył Adam Hamryszczak- wiceminister inwestycji i rozwoju. Na uroczystości w Ustrzykach Dolnych pojawiła się również Lucyna Podhalicz- wicewojewoda podkarpacka oraz Piotr Pilch- członek zarządu województwa podkarpackiego. Wartość dofinansowania wyniesie 1,45 mln euro. […]

Polska Wschodnia dofinansowana i już rozliczona

2,4 tys. nowych miejsc pracy, dopłaty dla ponad 2,5 tys. lokalnych mikroprzedsiębiorców, 650 zmodernizowanych laboratoriów na uczelniach i 423 nowe autobusy – to tylko część zysków w pięciu regionach, które skorzystały z pomocy z Programu Rozwój Polski Wschodniej. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podsumowało efekty dopłat ze środków wspólnotowych, które były przypisane na lata 2007-2013. Jak […]

Budowa kolejnego odcinka S2 z dofinansowaniem unijnym

Komisja Europejska wydała zgodę dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie budowy odcinka drogi ekspresowej S2 przebiegającego przez Warszawę. Całkowita wartość tej inwestycji to blisko 4,6 mld zł, z czego 1,7 mld zł pochodzi z dofinansowania. Inwestycja obejmie odcinek drogi od węzła Puławska do węzła Lubelska z wyłączeniem tego węzła. W ramach projektu, na południe […]

5 projektów z dofinansowaniem z programu Interreg Polska-Saksonia

W środę 28 lutego zapadła decyzja o dofinansowaniu 5 projektów z programu Interreg Polska-Saksonia. Komitet monitorujący działanie programu wybrał do wsparcia przedsięwzięcia dotyczące edukacji transgranicznej oraz współpracy partnerskiej i potencjału instytucjonalnego. Nabór wniosków w tym rozdaniu zakończył się we wrześniu 2017 roku. „Dzięki wybranym projektom instytucje i mieszkańcy pogranicza będą współpracować w zakresie zrównoważonego zarządzania […]