Zachodniopomorskie pomysły na topie

Przygotowane analizy dla Rządu chwalą Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za skuteczne wykorzystanie środków unijnych, a co więcej, proponują je władzy centralnej. Pomorze Zachodnie aktywizuje lokalne społeczności i samorządy, podnosi szanse rozwojowe, buduje zaufanie i daje szanse na trwały rozwój gospodarczy. Kontrakt Samorządowy jest autorskim projektem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. To wyjątkowa pula środków z dofinansowania […]

Ekologiczne serce Gdańska

Projekt „Ekologicznego promu wodnego na wody miasta Gdańsk” będzie łączył przeciwległe brzegi Motławy. O innowacyjnym projekcie w trosce o środowisko mówi główny projektant – dr hab. inż. Janusz Kozak Skąd wziął się pomysł ekologicznego promu wodnego? Znaliśmy stan techniczny aktualnie eksploatowanego promu, jak również dane źródłowe jednostek o napędzie elektrycznym, jakie funkcjonują w innych krajach. […]

Ekologiczny efekt motyla

Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Oświęcimiu musiała zmienić status z przemysłowej na komunalną, aby dostosować możliwości dalszego funkcjonowania  zarówno do potrzeb aglomeracji miejskiej, jak i przemysłu. Interpretacje przepisów krajowych nie pozwoliły jednak sięgnąć po dotację, a mimo to  podjęto się modernizacji istniejącej oczyszczalni. O specyfice pracy oraz dbaniu o ochronę środowiska mówi prezes zarządu – Antoni […]

Podsumowanie programu Infrastruktura i Środowisko

W poniedziałek 25 czerwca w warszawskim Kinie Iluzjon odbyło się spotkanie podsumowujące efekty realizacji projektów finansowanych z programu Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Komisji Europejskiej i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu w Polsce. Dzięki pieniądzom pochodzącym z programu udało się m.in.: wybudować 1,5 tysiąca kilometrów dróg ekspresowych i autostrad, 1,2 […]

Spotkanie dotyczące polityki spójności

W środę 20 czerwca w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju toczyły się rozmowy dotyczące przyszłości polityki spójności. W obradach wziął udział Marc Lemaître – dyrektor generalny ds. polityki regionalnej i miejskiej, Jerzy Kwieciński – minister inwestycji i rozwoju oraz marszałkowie województw i wiceministrowie odpowiedzialni za fundusze unijne w poszczególnych resortach. Paweł Chorąży – wiceminister inwestycji i […]

Oferta naukowa dla biznesu

Uczelnie wyższe, oprócz utrzymywania wysokiego poziomu nauczania coraz więcej starań przykładają do realizacji potrzeb przemysłu. Modelowym przykładem takiego działania jest aktywność Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (CIiTT UPP). Istotę tych prac przybliża jego Dyrektor Jacek Wawrzynowicz. Który z projektów jest flagowy dla CIiTT UPP? W ramach programu DIALOG Ministerstwa Nauki i […]

Pół mld złotych na Szczecińską Kolej Metropolitalną

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego otrzymało ponad pół miliarda złotych dofinansowania na budowę infrastruktury potrzebnej do uruchomienia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację torów, węzły przesiadkowe czy parkingi typu „Park & Ride”. Kolej rozpocznie kursowanie w 2022 roku. Pod umową potwierdzająca przyznanie dofinansowania swoje podpisy złożyli dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Przemysław Gorgol […]

Dodatkowe 150 mln zł na innowacje w Polsce Wschodniej

W ramach Programu Polska Wschodnia uruchomiono dodatkowy konkurs dla przedsiębiorców, którzy chcą wdrażać nowatorskie rozwiązania. W puli środków znajduje się 150 mln zł, z czego 100 mln przeznaczone jest dla firm inwestujących w miastach średnich makroregionów. Konkurs został uruchomiony w ramach działania 1.3.1, które jednocześnie stanowi najpopularniejszą z dotacji wśród małych i średnich przedsiębiorców chcących […]

To nie tylko lanie wody

Kształtowanie świadomości proekologicznej wśród mieszkańców obok rutynowych działań związanych z gospodarowaniem wodą i ściekami, to cele ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim. Spółka działa innowacyjnie, wyróżniając się na arenie ogólnopolskiej pracę inwestycyjną i edukacyjną. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. kończy świętować sukces jednej z największych inwestycji w Polsce, pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i […]

100 mln zł na Centrum Symulacji Medycznych

Europejski Bank Inwestycyjny przekaże ponad 100 mln zł na rzecz budowy Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach dofinansowania wyremontowane zostaną również budynki Wydziału Farmacji. To dwudziesta duża inwestycja finansowana w Polsce z Planu Junckera. Umowę o dofinansowanie projektu podpisali prof. dr hab. Mirosław Wielgoś – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Sandrine Croset – […]