Szybka ścieżka dla doskonałych projektów

Szczególna grupa adresatów, uproszczone zasady oceny i 50 mln zł na wsparcie wysokiej jakości projektów – oto wyróżniki ogłoszonego przez NCBR nowego konkursu „szybkiej ścieżki” dla projektów posiadających certyfikat Seal of Excellence. Przyznawany przez Komisję Europejską certyfikat Seal of Excellence potwierdza wysoką jakość projektu, który mimo spełnienia bardzo wymagających kryteriów i rekomendacji ekspertów, wskutek ograniczeń […]

Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają piąty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla […]

NCBR wesprze rozwój przyszłych kadr w branży motoryzacyjnej oraz usług dla biznesu

Od 8 maja można składać wnioski w dwóch konkursach odbywających się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Odpowiada za nie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i są one skierowane do uczelni kształcących studentów w kierunku dwóch sektorów: przemysłu motoryzacyjnego oraz usług dla biznesu. Łączne dofinansowanie wyniesie 200 milionów złotych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju […]

Ponad 2,5 mld zł dla średnich miast w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju chce wspierać średnie miasta. Na ten cel ma zostać przeznaczone ponad 2,5 miliarda złotych. Plan przygotowany w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju obejmie 255 miejscowości. Do tego celu mają posłużyć między innymi: dedykowane wsparcie z funduszy europejskich, preferencje w lokowaniu inwestycji, a także ułatwienia dostępu do środków Funduszu Inwestycji Samorządowych, który podlega […]

Ruszył projekt RELOS 3 – siedem europejskich regionów zjednoczonych w osiągnięciu założonych celów

W dniach 21 i 22 lutego br. w Sabadell (Hiszpania) partnerzy z 7 krajów uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym projekt RELOS3. Projekt finansowany przez program Interreg Europe łączy siedem regionów z siedmiu różnych krajów UE. Celem projektu jest poprawa polityki rozwoju gospodarczego i innowacji w regionach uczestniczących w projekcie, wspieranie instytucji zarządzających funduszami europejskimi i zwiększenie […]

Konkurs 4/1.2/2017 WoodINN – uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

Uprzejmie informujemy, że link do sytemu informatycznego IP w ramach konkursu 4/1.2/2017 jest aktywny (https://lsi.ncbr.gov.pl). Jednocześnie przypominamy, że wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP, w okresie od 14 marca do 28 kwietnia 2017 r. do godz. 16.00. Szczegółowe zasady składania wniosku w systemie informatycznym IP zostały określone w […]

Ponad 168 mln zł na innowacyjne projekty

Opracowanie inteligentnych narzędzi monitorujących występowanie zgnilca złośliwego w rodzinach pszczoły miodnej, zintegrowanej strategii reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej oraz technologii innowacyjnych nawozów mineralnych to niektóre z 16 projektów, które otrzymają dofinansowanie z NCBR w III konkursie programu strategicznego BIOSTRATEG. – Badania naukowe w dynamicznie rozwijającym się sektorze life science są niezwykle istotne w kontekście wyzwań […]

WoodINN – nowy program sektorowy NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło kolejny program sektorowy. Na wsparcie innowacyjnych projektów przedsiębiorstw z branży leśno-drzewnej, meblarskiej oraz przemysłów współpracujących przeznaczyło 120 mln zł.  – Polski sektor drzewny i branża meblarska zajmują wysoką pozycję na światowym rynku, ale jej utrzymanie i zwiększenie eksportu wymaga wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów. Nowe materiały bazujące na technologii […]

Od innowacji do codzienności…

…czyli o pieniądzach na komercjalizację badań naukowych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2016 r. rozdysponowało 5 mld złotych na innowacyjne projekty. Nowy rok przyniósł kolejną pulę pieniędzy, której zadaniem jest komercjalizacja osiągnięć naukowych. W 2017 r. NCBR rozdysponuje 5,5 mld zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. O przyznanie dotacji mogą starać się podmioty […]

Ponad 300 mln zł na rozwój kolejnictwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło przedsięwzięcia, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu INNOTABOR. Celem projektu jest wsparcie przemysłu taboru szynowego dla zwiększenia innowacyjności oraz konkurencyjności polskich spółek. Strategia wsparcia sektora kolejowego została utworzona ze względu na potrzebę zgłaszaną przez same firmy takie jak PESA Bydgoszcz S. A., Wagony Świdnica S. A. czy Europejskie Konsorcjum […]