Koniec ery informacji. Witajcie w epoce osądu

Rozwój SI odbywał się przez lata bez udziału rozważań etycznych. Napędzały go ciekawość, wynalazczość i chęć zysku. Teraz wiemy, że nie da się do końca oddzielić ekonomii od etyki – mówi Ajay Agrawal ekonomista z Uniwersytetu w Toronto. W książce „Pianola” Kurt Vonnegut roztacza smutną wizję: przyszłość to świat maszyn będących w stanie przewidywać zachowania […]

Na uczelniach protesty przeciwko Ustawie 2.0.

Organizatorzy protestów uczelnianych w kilku miastach Polski domagają się odrzucenia części założeń reformy szkolnictwa wyższego. Minister nauki zapewnia, że projekt Ustawy 2.0 otrzymuje wyrazy poparcia od samorządów studenckich; mówi, że protesty są inspirowane politycznie. „Wyrażamy kategorycznie sprzeciw wobec założeń, sposobu przygotowania, procedowania oraz treści tzw. Ustawy 2.0. Ustawa ta będzie aktem niezwykle szkodliwym i uwsteczniającym, […]

Polski system na ratunek bankom

Braintri należy do czołówki polskich fintechów – firm zajmujących się wykorzystaniem technologii informatycznych w branży finansowej. Zespół współtworzył narodowy system płatności mobilnych Blik, zdobył uznanie jurorów i publiczności podczas ubiegłorocznych targów Finovate w Nowym Jorku, a przede wszystkim wdraża innowacyjne na skalę światową rozwiązania. Braintri znane jest przede wszystkim z technologii płatności zbliżeniowych Jiffee. Jest […]

Oferta naukowa dla biznesu

Uczelnie wyższe, oprócz utrzymywania wysokiego poziomu nauczania coraz więcej starań przykładają do realizacji potrzeb przemysłu. Modelowym przykładem takiego działania jest aktywność Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (CIiTT UPP). Istotę tych prac przybliża jego Dyrektor Jacek Wawrzynowicz. Który z projektów jest flagowy dla CIiTT UPP? W ramach programu DIALOG Ministerstwa Nauki i […]

Smart Parkingi od Wirometu

Zapewnienie wolnych miejsc parkingowych stało się wyzwaniem, z którym mierzy się coraz więcej miast, spółdzielni mieszkaniowych, hoteli czy biurowców. Gotowym rozwiązaniem tego problemu są automatyczne, wielopoziomowe systemy parkingowe oferowane przez Zakłady Mechaniczne Wiromet S.A. O zaletach tego rozwiązania mówi prezes zarządu – Jerzy Jamontt. Jaki jest profil Państwa działalności? Jesteśmy firmą produkcyjno-usługową, specjalizującą się w […]

Nauka dla gospodarki

Wyzwaniem, jakie stoi przed większością polskich uczelni technicznych, jest odpowiedź na wzrastające potrzeby gospodarki. Jak przygotować wykwalifikowane kadry inżynierskie dla przemysłu? Jak skutecznie wspierać przemysł w przygotowaniu innowacyjnych produktów spełniających oczekiwania rynku? Na te pytania odpowiada dr inż. Tadeusz Lewandowski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Gospodarka oczekuje od uczelni technicznych dobrze wykształconych i przygotowanych do […]

Człowiek za robota!

Zadaniem robotów nie jest zabranie nam pracy tylko jej ułatwienie. O wyzwaniach dla branży z Prezesem firmy ZAP – Robotyka w Ostrowie Wielkopolskim Tadeuszem Sarnowskim rozmawiała Kinga Kokoszka. Sektor Automatyki i Robotyki prężnie się rozwija, czy istnieje możliwość nasycenia rynku specjalistami w tej dziedzinie? W ostatnim okresie obserwuje się znaczny wzrost zapotrzebowania przemysłu w produkty […]

Maszynowe atelier

Zadaniem Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. jest przede wszystkim transfer rozwiązań technologicznych do odbiorców komercyjnych. Przez lata działalności stało się znaczącym dostawcą innowacyjnych i unikatowych technologii w hydraulice i automatyce przemysłowej, miernictwie przemysłowym, systemach geofizycznych oraz energetyce. CTT EMAG Sp. z o.o. w ostatnich latach aktywnie uczestniczyło w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, częściowo finansowanych […]

Stwarzamy warunki na przyszłość

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu powstała w 1998 roku, gdy zamknięto zamiejscowy oddział Politechniki Gdańskiej. Nastawiona na wsparcie rozwoju społecznego, technologicznego i kulturalnego, uczelnia kształci młodzież na wysokim poziomie, w specjalnościach, których absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. PWSZ w Elblągu to nowoczesna uczelnia spełniająca standardy europejskie, po której absolwent czuje się mentalnie Europejczykiem, […]

Wszystko zapisane jest w genach

Konsorcjum złożone z Centrum Badań DNA, spółki zależnej Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A., Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, prowadzi unikatowy projekt „Genomiczna Mapa Polski”, by stworzyć referencyjny genom Polaka. O szczegółach projektu i znaczeniu genetyki dla człowieka mówi prezes zarządu Inno-Gene S.A., Jacek Wojciechowicz. Kto zajmuje się realizacją projektu Genomicznej Mapy Polski? […]