Nauka dla każdego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Fundacją Młodej Nauki uruchomiło pierwszą polską platformę typu MOOC, zawierającą kursy online. Wirtualne kursy zostały opracowane przez polskie ośrodki akademickie, we współpracy ze środowiskami biznesowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Ich celem jest umożliwienie edukowania się przez całe życie (koncepcja lifelong learning) przez wszystkie grupy społeczne. – Technologiczna rewolucja, […]

Wydział Innowacji

Rola uczelni technicznych w dynamizowaniu rozwoju gospodarczego kraju jest bardzo istotna, zarówno w obszarze kształcenia kadr dla przemysłu, jak i wspierania gospodarki w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów. Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej jest w tym obszarze jedną z wiodących jednostek naukowo-dydaktycznych. Pomimo blisko 75-letniej tradycji i klasycznej nazwy, wydział ma charakter interdyscyplinarny. Prowadzi działalność dydaktyczną […]

Kultura społeczna i zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu od kilkunastu lat skutecznie wypełnia misję, kształcąc młodzież na wysokim poziomie w specjalnościach dających dużą szansę na zdobycie pracy czy założenie własnej firmy. Jej wpływ na rozwój społeczny, technologiczny i gospodarczy regionu został wyróżniony Polską Nagrodą Innowacyjności 2018. Z przedstawicielami uczelni rozmawia Wojciech Grabarczyk. PWSZ w Elblągu jako jedyna […]

Trzeba się rozwijać inteligentnie

Traktowanie studenta jako klienta i konsekwentna współpraca z otoczeniem – między innymi na te aspekty kładzie nacisk Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W efekcie uczelnia może pochwalić się świetnymi wynikami, wysoką pozycją w rankingach oraz Polską Nagrodą Innowacyjności 2018. Czym dla Państwa jest wyróżnienie Polską Nagrodą Innowacyjności? Michał Jarmuł, prorektor ds. dydaktyki, jakości […]

Innowacyjna nie tylko z nazwy

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to przykład uczelni, która nie tylko podąża za duchem czasu, ale kreuje nowe trendy w edukacji. Wciąż poszerzana oferta dydaktyczna i odpowiednie zarządzanie powodują, że absolwenci WSEI świetnie radzą sobie na rynku pracy. Nie dziwi więc popularność uczelni wśród maturzystów. W opublikowanym w ostatnim czasie zestawieniu Ministerstwa Nauki […]

Ekologiczne serce Gdańska

Projekt „Ekologicznego promu wodnego na wody miasta Gdańsk” będzie łączył przeciwległe brzegi Motławy. O innowacyjnym projekcie w trosce o środowisko mówi główny projektant – dr hab. inż. Janusz Kozak Skąd wziął się pomysł ekologicznego promu wodnego? Znaliśmy stan techniczny aktualnie eksploatowanego promu, jak również dane źródłowe jednostek o napędzie elektrycznym, jakie funkcjonują w innych krajach. […]

Ponad 123 mln zł na kształcenie dualne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy ponad 123 mln zł na rozwój dualnego modelu nauczania. Studenci z kilkudziesięciu polskich uczelni będą mogli od nowego roku łączyć zajęcia teoretyczne z zatrudnieniem w biznesie. Studia dualne są szansą zarówno dla studentów chcących połączyć naukę z doświadczeniem praktycznym, jak i firm szkolących przyszłych pracowników. W ramach ogłoszonego przez […]

Na uczelniach protesty przeciwko Ustawie 2.0.

Organizatorzy protestów uczelnianych w kilku miastach Polski domagają się odrzucenia części założeń reformy szkolnictwa wyższego. Minister nauki zapewnia, że projekt Ustawy 2.0 otrzymuje wyrazy poparcia od samorządów studenckich; mówi, że protesty są inspirowane politycznie. „Wyrażamy kategorycznie sprzeciw wobec założeń, sposobu przygotowania, procedowania oraz treści tzw. Ustawy 2.0. Ustawa ta będzie aktem niezwykle szkodliwym i uwsteczniającym, […]

Oferta naukowa dla biznesu

Uczelnie wyższe, oprócz utrzymywania wysokiego poziomu nauczania coraz więcej starań przykładają do realizacji potrzeb przemysłu. Modelowym przykładem takiego działania jest aktywność Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (CIiTT UPP). Istotę tych prac przybliża jego Dyrektor Jacek Wawrzynowicz. Który z projektów jest flagowy dla CIiTT UPP? W ramach programu DIALOG Ministerstwa Nauki i […]

100 mln zł na Centrum Symulacji Medycznych

Europejski Bank Inwestycyjny przekaże ponad 100 mln zł na rzecz budowy Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach dofinansowania wyremontowane zostaną również budynki Wydziału Farmacji. To dwudziesta duża inwestycja finansowana w Polsce z Planu Junckera. Umowę o dofinansowanie projektu podpisali prof. dr hab. Mirosław Wielgoś – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Sandrine Croset – […]