Innowacyjna nie tylko z nazwy

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to przykład uczelni, która nie tylko podąża za duchem czasu, ale kreuje nowe trendy w edukacji. Wciąż poszerzana oferta dydaktyczna i odpowiednie zarządzanie powodują, że absolwenci WSEI świetnie radzą sobie na rynku pracy. Nie dziwi więc popularność uczelni wśród maturzystów. W opublikowanym w ostatnim czasie zestawieniu Ministerstwa Nauki […]

Ekologiczne serce Gdańska

Projekt „Ekologicznego promu wodnego na wody miasta Gdańsk” będzie łączył przeciwległe brzegi Motławy. O innowacyjnym projekcie w trosce o środowisko mówi główny projektant – dr hab. inż. Janusz Kozak Skąd wziął się pomysł ekologicznego promu wodnego? Znaliśmy stan techniczny aktualnie eksploatowanego promu, jak również dane źródłowe jednostek o napędzie elektrycznym, jakie funkcjonują w innych krajach. […]

Ponad 123 mln zł na kształcenie dualne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy ponad 123 mln zł na rozwój dualnego modelu nauczania. Studenci z kilkudziesięciu polskich uczelni będą mogli od nowego roku łączyć zajęcia teoretyczne z zatrudnieniem w biznesie. Studia dualne są szansą zarówno dla studentów chcących połączyć naukę z doświadczeniem praktycznym, jak i firm szkolących przyszłych pracowników. W ramach ogłoszonego przez […]

Na uczelniach protesty przeciwko Ustawie 2.0.

Organizatorzy protestów uczelnianych w kilku miastach Polski domagają się odrzucenia części założeń reformy szkolnictwa wyższego. Minister nauki zapewnia, że projekt Ustawy 2.0 otrzymuje wyrazy poparcia od samorządów studenckich; mówi, że protesty są inspirowane politycznie. „Wyrażamy kategorycznie sprzeciw wobec założeń, sposobu przygotowania, procedowania oraz treści tzw. Ustawy 2.0. Ustawa ta będzie aktem niezwykle szkodliwym i uwsteczniającym, […]

Oferta naukowa dla biznesu

Uczelnie wyższe, oprócz utrzymywania wysokiego poziomu nauczania coraz więcej starań przykładają do realizacji potrzeb przemysłu. Modelowym przykładem takiego działania jest aktywność Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (CIiTT UPP). Istotę tych prac przybliża jego Dyrektor Jacek Wawrzynowicz. Który z projektów jest flagowy dla CIiTT UPP? W ramach programu DIALOG Ministerstwa Nauki i […]

100 mln zł na Centrum Symulacji Medycznych

Europejski Bank Inwestycyjny przekaże ponad 100 mln zł na rzecz budowy Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach dofinansowania wyremontowane zostaną również budynki Wydziału Farmacji. To dwudziesta duża inwestycja finansowana w Polsce z Planu Junckera. Umowę o dofinansowanie projektu podpisali prof. dr hab. Mirosław Wielgoś – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Sandrine Croset – […]

Polskie szkolnictwo wyższe w nowej formie

O tym że szkolnictwo wyższe pilnie potrzebuje reformy mówiono od dawna. Wdrożenie nowych przepisów rozpisano na 7 lat. Czy po tym wprowadzenie dziś przepisy pozwolą nam na konkurowanie z czołówką naukową świata? Jesteśmy w przededniu reformy, która da polskim uczelniom silne pchnięcie do przodu. Przed nami etap prac parlamentarnych i wierzę, że 1 października obudzimy […]

Kolejna pula dotacji dla uczelni

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże 696 mln zł na dofinansowanie projektów zgłoszonych przez 100 polskich uczelni w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni- ścieżka I. Łączna pula przeznaczona na ten cel została zwiększona ze względu na wysoką jakość merytoryczna projektów. Beneficjentami konkursu NCBR są polskie szkoły wyższe, publiczne i niepubliczne. Założeniem projektu jest dostosowanie programów kształcenia […]

Blisko 250 mln zł na wsparcie uczelni

28 szkół wyższych z całej Polski otrzyma dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów dotyczących podniesienia kompetencji kadry naukowej, organizacji praktyk i staży dla studentów, informatyzacji i umiędzynarodowienia uczelni. Całkowita pula dofinansowania w ramach programu Zintegrowane Programy Uczelni wynosi 248 mln zł. „Nie ma silnej gospodarki bez sprawnego systemu szkolnictwa wyższego. Wspieramy […]

Gowin przedstawił Konstytucja dla nauki

Szersze wsparcie finansowe dla uczelni regionalnych i doprecyzowanie kompetencji rad uczelni zakłada nowy projekt Konstytucji dla nauki. Wczoraj przedstawił ją Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego Zakończył się blisko czteromiesięczny etap przyjmowania uwag do projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, nad którym prace trwają od lutego 2016 r. Do resortu spłynęło ich ponad […]