Badania kontrolne w ogólnopolskiej skali

„Zdrowie pod kontrolą” taką nazwę nosi kolejna już edycja akcji w ramach której będzie można zrobić podstawowe badania. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland wyznaczyło termin akcji na 18-19 listopada. W trakcie trwania akcji będzie można bezpłatnie skorzystać z takich badań jak: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar tzw. Przygodnego stężenia glukozy we krwi, stężenia tlenku […]

Zdrowie: kosmos w walce z rakiem

Brytyjski startup wykorzystał łączność satelitarną do znacznego przyspieszenia obiegu informacji medycznych, dotyczących profilaktyki raka piersi u kobiet. Firma rozwinęła się w inkubatorze przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tymczasem, w walce z nowotworami może pomóc pierwiastek przyniesiony na Ziemię przez planetoidę, która prawdopodobnie wyeliminowała z powierzchni Ziemi dinozaury. DEOS Consultancy to startup założony w 2015 r. w […]

Polski produkt szyfrujący UseCrypt w chmurze IBM

Polska platforma szyfrująca UseCrypt, to produkt kryptograficzny nowej generacji. Od początku tego roku, szyfrowanie UseCrypt jest dostępne również dla klientów korzystających w Polsce z chmury IBM Cloud. UseCrypt, to wynik kilku lat intensywnej pracy polskich kryptografów i programistów. O jakości tego systemu szyfrującego świadczy m.in. opinia Wojskowej Akademii Technicznej, państwowego Instytutu Łączności, jak również wyniki […]

Polscy badacze pracują nad bezpieczeństwem w lotnictwie

W ramach badań finansowanych z funduszy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej trwają prace nad nowym materiałem zabezpieczającym samoloty przed skutkami uderzenia piorunem. Dotąd badaczom udało się zsyntezować polimer w ramach realizowanego wcześniej projektu. Pomimo, że ostatni poważny wypadek w lotnictwie zdarzył się w latach 60. XX wieku to branża wymaga coraz to nowszych rozwiązań. Statystycznie […]

Megakonstelacja satelitów SpaceX groźna dla kosmicznej infrastruktury

Federalna Komisja Łączności (FCC) w Stanach Zjednoczonych pod koniec września wyraziła zaniepokojenie, że ambitne plany SpaceX zakładające umieszczenie ponad 4 000 satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej mogą zagrozić obecnej infrastrukturze znajdującej się w przestrzeni kosmicznej. Stosunkiem głosów 5 do 0 członkowie Federalnej Komisji Łączności zdecydowali się zwrócić do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) w celu ustalenia, […]

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 1 mld zł więcej na naukę

Jak zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce w przyszłym roku przeznaczyć dodatkowy miliard złotych na naukę i szkolnictwo wyższe. Jest to efekt ogłoszenia Konstytucji dla Nauki, które miało miejsce podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Zdaniem Jarosława Gowina, zwiększanie dotacji na naukę i szkolnictwo wyższe to ważna kwestia, bez której wdrażanie […]

Konstytucja dla Nauki – minister Gowin przedstawił projekt reformy szkolnictwa wyższego i nauki

Podczas Narodowego Kongresu Nauki minister Jarosław Gowin zaprezentował „Konstytucję dla Nauki” – projekt reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Powstał on we współpracy ze środowiskiem akademickim, a jednym z zapowiadanych efektów ma być podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów. Prace nad „Konstytucją” rozpoczęły się ponad rok temu. Pierwsze konkursy na projekty założeń zmian zostały ogłoszone […]

Europa popiera naszą edukację

W Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego zaprezentowano raport Komisji Europejskiej przygotowany w ramach instrumentu Policy Support Facility. W ramach PSF eksperci KE mogą wspierać zainteresowany kraj w przygotowaniu reform w obszarze badań naukowych i innowacji. „Raport KE jest ogromnym wsparciem dla naszego rządu. Jest tak, że część środowiska akademickiego w Polsce nie widzi potrzeby ani głębokich, ani […]

Medycyna przyszłości

Już dziś lekarze robią rzeczy, które jeszcze kilka lat wcześniej wydawały się być w sferze science fiction. Tym razem mogą pochwalić się nowymi odkryciami w leczeniu cukrzycy. Diabetolodzy podkreślają, że cukrzycy żyją średnio o 12 lat krócej co daje spore pole do pracy nad tym stanem. „Dążymy do tego, żeby chory na cukrzycę żył tak […]

Szkolnictwo branżowe w przyszłości będzie kształtowało polską gospodarkę

Coraz więcej pracodawców narzeka na pojawiającą się lukę pokoleniową wśród pracowników oraz na trudności z zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanych pracowników. Anna Zalewska obecna Minister Edukacji Narodowej podkreśla, że nie uda się stworzyć dobrze przygotowanych do pracy ludzi bez udziału w procesie kształcenia potencjalnych pracodawców. Wchodząca obecnie w życie reforma edukacji kładzie duży nacisk na szkoły zawodowe […]