Nowe pociągi dla zachodniopomorskiego

Zachodniopomorskie otrzyma od Ministerstwa Rozwoju i Finansów pieniądze z tytułu dofinansowania wkładu krajowego na zakup nowego, elektrycznego taboru pasażerskiego. Decyzja w tej sprawie zapadła po konsultacjach z departamentem Infrastruktury i Budownictwa. Suma dofinansowania jest równa 12,2 mln zł, które pozwolą na zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych. – Realizacja projektu podniesie jakość życia mieszkańców, oferując im […]

Polski produkt szyfrujący UseCrypt w chmurze IBM

Polska platforma szyfrująca UseCrypt, to produkt kryptograficzny nowej generacji. Od początku tego roku, szyfrowanie UseCrypt jest dostępne również dla klientów korzystających w Polsce z chmury IBM Cloud. UseCrypt, to wynik kilku lat intensywnej pracy polskich kryptografów i programistów. O jakości tego systemu szyfrującego świadczy m.in. opinia Wojskowej Akademii Technicznej, państwowego Instytutu Łączności, jak również wyniki […]

MF popiera ujednolicenie stawek VAT. „Oznacza to zapewne ich podnoszenie”

Ujednolicanie stawek VAT to krok w dobrym kierunku, ale może to być trudne do wprowadzenia, bo będzie oznaczać zapewne równanie stawek do tych wyższych – komentuje ekspert podatkowy Radosław Piekarz środowe wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów. Zarazem chwali zapowiedzi zastosowania nowych instrumentów informatycznych w systemie podatkowym.

Kraków – światowa stolica kultury

W Krakowie rozpoczęły się obrady 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przez najbliższe kilka dni światowi eksperci w dziedzinie kultury będą obradowali nad objęciem ochroną zgłoszonych zabytków. Polska pierwszy raz jest miejscem obrad. O tym jak wiele zawdzięczamy Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury wspominano właśnie na przykładzie Krakowa. Gospodarka skoncentrowana na przemyśle […]

Polskie firmy budowlane chcą podbić szwedzki rynek

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowuje pilotażowy projekt dotyczący firm budowlanych, który ma być realizowany w Szwecji. Powołany do tego celu zespół ma wskazać zagrożenia oraz usunąć bariery, a w projekcie szwedzką stronę reprezentują Ministerstwo Innowacji i Przedsiębiorczości Królestwa Szwecji, Szwedzkie Stowarzyszenie Samorządowe Przedsiębiorstw Budownictwa Mieszkaniowego (SABO) oraz samorządowa spółka Framtiden, uznawana za największy podmiot odpowiadający […]

Nowa wersja elektronicznego wniosku o wydanie dowodu osobistego

Ma być szybciej i wygodniej 14 czerwca Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiły nową wersję elektronicznego wniosku o wydanie lub wymianę dowodu osobistego. Zdaniem organów jest prościej, szybciej i wygodniej. Wniosek można wypełnić również w wersji mobilnej. To już druga wersja elektronicznego wniosku o wydanie/wymianę dowodu osobistego. Aby móc go złożyć wymagane […]

Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają piąty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla […]

Polska będzie Kulturalnym Centrum Świata

Rząd podejmuje coraz trudniejsze wyzwania w związku z organizacją międzynarodowych wydarzeń. Po sukcesach organizacyjno – logistycznych Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO przyjdzie nam zmierzyć się z organizacją sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. „Mamy świadomość, że sesja UNESCO jest wydarzeniem niezwykle prestiżowym w skali światowej; wydarzeniem, w którym uczestniczą czołowe osoby ze świata kultury, nauki, […]

Pakiet przewozowy: Ministerstwo Finansów chce ograniczyć wyłudzenia podatków w transporcie

Dziś wchodzą w życie przepisy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Tzw. pakiet przewozowy ma pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego i ograniczyć liczbę wyłudzeń przez podmioty handlujące paliwami płynnymi, całkowicie skażonym alkoholem oraz suszem tytoniowym. Przewoźnicy transportujący tzw. towary wrażliwe – zgodnie z nowymi przepisami – są zobowiązani do rejestracji transportu w systemie SENT. Muszą […]