Polska legislacja nadal w złej kondycji

Brak rzetelnych konsultacji społecznych, wprowadzanie nadmiernych regulacji, zmniejszanie stabilności przepisów – to główne zarzuty wobec ustaw uchwalonych przez obecny Sejm w okresie od stycznia 2017 r. do marca 2018 r. Do takich wniosków doszli eksperci Pracodawców RP, którzy przygotowali raport pt. „Grzechy i grzeszki polskiej legislacji”. To nie pierwsza tego typu ocena stanu naszej legislacji. […]

Prezydent podpisał ustawę o PSD2

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o usługach płatniczych, dostosowującą polskie przepisy do unijnej dyrektywy PSD2. Wejdzie ona w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Przepisy spowodują między innymi udostępnienie organizacjom trzecim (przede wszystkim fintechom) bankowych baz danych. Nowe przepisy zakładają między innymi rozszerzenie katalogu usług płatniczych o dodatkowe usługi: dostęp do informacji o rachunku […]

Specustawa mieszkaniowa przeszła drobny lifting

Ministerstwo dodało do finalnej wersji specprojektu kilku bezpieczników, które mają wyeliminować ryzyko chaotycznej zabudowy. Urbaniści i aktywiści miejscy wątpią, czy to zda egzamin. W najbliższych tygodniach projekt przepisów ułatwiających deweloperom budowę osiedli trafi do akceptacji rządu. Wczoraj Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ujawniło swoje ostateczne propozycje. Eksperci od zagospodarowania przestrzennego tłumaczą jednak, że nie zmieniają one […]

MPiT szykuje nową formę spółki

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii szykuje nową formę spółki – prostą spółkę akcyjną. Będzie ona przeznaczona głównie dla start-upów. Prostą spółkę akcyjną (PSA) będzie można założyć w ciągu jednej doby, nie trzeba będzie mieć tysięcy złotych na jej kapitał, ma być też łatwa w likwidacji na wypadek niepowodzenia biznesu. To wedle autorów koncepcji idealne cechy dla […]

Przetargi: Chcesz zdobyć zamówienie? Zapłać podatek

Firma, która jest w sporze z fiskusem, może zostać wykluczona z przetargu, nawet jeśli w jej sprawie nie zapadła ostateczna decyzja – uznała Krajowa Izba Odwoławcza. Polskie przepisy przewidują dwie przesłanki wykluczenia z przetargu przedsiębiorców, którzy zalegają z podatkami. Pierwsza jest obligatoryjna, czyli wynika z samej ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 […]

Nowe formularze dla podatników CIT

Podatek dochodowy za 2018 r. trzeba będzie rozliczać na zmienionych wzorach formularzy. Niektóre są całkowitą nowością – wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów, opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Opracowanie nowych wzorów formularzy było konieczne z powodu istotnych zmian w przepisach, które weszły w życie od 2018 r. wskutek nowelizacji ustawy CIT (Dz.U. z 2017 […]

Cel Konstytucji Biznesu to budowanie partnerskich relacji administracja-przedsiębiorcy

Celem Konstytucji Biznesu jest przede wszystkim budowanie partnerskich relacji między przedsiębiorcami a urzędnikami i ułatwienie zakładania oraz prowadzenia firm w Polsce – mówi w wywiadzie dla PAP wiceszef MPiT Mariusz Haładyj o przepisach, które wchodzą w życie w poniedziałek. PAP: Wchodzi w życie Konstytucja Biznesu, co to oznacza? M.H.: Konstytucja Biznesu ma przede wszystkim pomóc […]

Odbieranie listów to nie kontakt z fiskusem

Naczelnik urzędu skarbowego miał prawo wykreślić spółkę z rejestru VAT, skoro jej przedstawiciel zareagował na odebrane wezwania z urzędu dopiero po pięciu latach – wynika z wczorajszego wyroku NSA. Chodziło o spółkę, którą naczelnik urzędu skarbowego wykreślił z rejestru czynnych podatników VAT bez zawiadomienia jej o tym. Sytuacja miała miejsce jeszcze przed nowelizacją przepisów o […]

Nabycie wierzytelności może być z VAT

Jeżeli kupujący dług wyręcza zbywcę z dalszego jej egzekwowania, a sam ma pewność, że odzyska pieniądze, to świadczy usługę podlegającą opodatkowaniu – uznał NSA. Sprawa dotyczyła spółki A będącej jedynym udziałowcem spółki w upadłości likwidacyjnej. Do masy upadłości zostały zgłoszone różne wierzytelności. Przez wiele lat toczyło się postępowanie, które miało zamknąć ich wykaz. Ostatecznie udało […]

RODO: Dowiemy się, czy byliśmy sprawdzani przez organy ścigania

Każda osoba będzie mogła się dowiedzieć, że była inwigilowana np. przez policję. To jedno z nowych uprawnień przewidzianych w projekcie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Projekt jest mocno spóźniony, gdyż nowe przepisy powinny wejść w życie już 6 maja. Tego od nas wymaga unijna dyrektywa 2016/680. Stanowi […]