Wykonawca nie może odpowiadać za błędy zamawiającego

Brak pytań do specyfikacji przetargowej nie oznacza, że wykonawca musi ponieść konsekwencje wynikające z zawartych w niej nieścisłości – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie. Wcześniej sąd pierwszej instancji doszedł do odmiennych wniosków. W specyfikacji przetargu na remont budynków koszarowych dla wojsk lądowych znalazł się błąd. Choć w jednej części (projekt wykonawczy i obmiar) […]

Szef KAS zablokuje główne konto firmy i rachunek VAT

Szef KAS będzie mógł blokować nie tylko główne konto firmy, ale też rachunek VAT. Konsekwencją będzie wykreślenie z rejestru podatników. To skutki regulacji, które zaczną obowiązywać już od połowy maja br. W praktyce blokowanie rachunków VAT będzie możliwe od lipca br., gdy wejdą w życie przepisy o podzielonej płatności (split payment). Możliwość takiej blokady zakłada […]

Spółki zapłacą za bałagan w przepisach

Ministerstwo zawiniło, spółki zapłacą. Bałagan w przepisach regulujących pracę biegłych rewidentów utrudni przedsiębiorcom dostęp do kapitału. Rynek kapitałowy nie ma szczęścia do nowych regulacji. W sprawie nieprecyzyjnych zapisów obowiązującej od 1 stycznia nowelizacji ustawy o CIT, które groziły opodatkowaniem wnoszonego do spółek kapitału, minister finansów zmuszony był wydać ogólną interpretację podatkową. Naprawieniem wadliwego prawa ma […]

Problemy ze składaniem sprawozdań do KRS

Obowiązujące od 15 marca br. przepisy miały usprawnić i zautomatyzować przesyłanie bilansu do Krajowego Rejestru Sądowego. Na razie są przyczyną licznych problemów. Na łamach DGP pisaliśmy już o skutkach nowego wymogu – posiadania numeru PESEL przez osoby reprezentujące spółkę, które składają sprawozdanie do KRS. Teraz okazuje się, że problem jest też z systemami teleinformatycznymi, za […]

Więcej jawności w zamówieniach publicznych

Podpisujący umowę o zamówienie powinien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z przetargu – wynika z najnowszej opinii UZP. Problem w tym, że dotychczas nikt o tym nie wiedział. Jedną z naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych jest prowadzenie przetargów przez osoby, które zapewniają bezstronność i obiektywizm. Jeśli więc ofertę składa żona czy brat członka […]

Nie wolno dzielić przychodów i kosztów między firmy

Jednoosobowy przedsiębiorca, który kupił nieruchomość na kredyt i wniósł ją do spółki w zamian za akcje, nie ujmie odsetek w kosztach uzyskania przychodu – wynika z wyroków NSA. Chodziło o indywidualnego przedsiębiorcę, który zaciągnął kredyt na zakup nieruchomości. Nie ujął jej w ewidencji środków trwałych swojej firmy. Natomiast dwa miesiące później wniósł ją do spółki […]

Setki tysięcy kas do wymiany. Nowe obowiązki firm

Firmy zostaną zmuszone do wymiany ok. 1,8 mln kas fiskalnych, by umieszczać NIP na paragonie. Potem będą musiały kupić kolejne, działające online. Od razu nie mogą, bo nikt ich jeszcze nie produkuje. Problem wynika z różnych terminów wdrożenia nowych obowiązków przewidzianych przez dwa projekty nowelizacji ustawy o VAT. Pierwsza zmiana powinna wejść w życie już […]

RODO: Jak zorganizować proces wdrażania

Przygotowania do spełniania wymagań RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zajmują obecnie większość przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe. Wielu z […]

Potrzebny nowy wzór CIT-8

Ministerstwo Finansów idzie podatnikom na rękę i proponuje wydłużenie terminów na przygotowanie dokumentacji cen transferowych. Ale aktualny wzór deklaracji CIT tego nie przewiduje. W tym roku terminy na raportowanie CIT wypadają wyjątkowo świątecznie, zaraz po Wielkanocy. Do 3 kwietnia 2018 r. znaczna większość podatników jest zobowiązana do złożenia, jak co roku, rocznego zeznania CIT-8. Dodatkowo […]

Firma musi dowieść, że wystarczająco płaci pracownikom

Przyjęta w ofercie stawka godzinowa dla pracowników nie może być niższa od tej wynikającej z przepisów o minimalnym wynagrodzeniu. Przedsiębiorca nie może tłumaczyć, że pracownicy będą pracować dodatkowo, za co otrzymają premię poza pensją. Przetarg dotyczył eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulic na terenie Jastrzębia Zdroju. Zastrzeżenia zamawiającego wzbudziła stawka roboczogodzinę przyjęta przez jednego z przedsiębiorców. […]