9 czerwca – Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku wypada on wyjątkowo wcześnie

Na dziś, tj. 9 czerwca, przypada tegoroczny Dzień Wolności Podatkowej. To symboliczny termin, który wyznacza czas, kiedy to przestajemy pracować „na państwo” i zaczynamy zarabiać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Dzień Wolności Podatkowej od 24 lat wyznacza Centrum im. Adama Smitha. Tegoroczny Dzień Wolności Podatkowej wypada najwcześniej w odniesieniu do ubiegłych lat. Ostatni raz […]

Zmiany w ustawie o pracy tymczasowej

Zasiłek macierzyński dla kobiet wykonujących pracę tymczasową, zaświadczenie o długości zatrudnienia, ewidencja osób zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej czy nowy taryfikator kar za nie przestrzeganie ustawy o wynagrodzeniu minimalnym- to tylko niektóre zmiany zawierające się w nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Pierwszego czerwca weszła w życie rządowa nowelizacja ustawy dotycząca pracowników tymczasowych. Zmiany zakładają, […]

Jak w 2017 r. zmienią się przepisy dla pracodawców?

Rok 2017 przynosi wiele zmian w obszarze wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Wśród nich szczególne znaczenie dla pracodawców ma obowiązująca od tego roku nowelizacja przepisów Kodeksu pracy dotycząca m.in. tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania, sporządzania świadectwa pracy. Natomiast od 1 kwietnia 2017 r. zmienią się zasady regulujące tryb ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie […]

Nadużycia w VAT, czyli kto teraz pójdzie do więzienia

Problem stał się jeszcze bardziej aktualny od 1 marca br., odkąd weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, a wraz z nią kary za wystawianie oraz używanie fałszywych faktur. Maksymalna to 25 lat więzienia, ale mniejsze, choćby nawet 5 lat, również odstraszają. Oprócz tego dwa miesiące wcześniej zaczęły obowiązywać sankcje w VAT za nieprawidłowość rozliczeń (w […]

Wiek emerytalny będzie obniżony.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę obniżającą wiek emerytalny. Tak jak przed zmianami wprowadzonymi przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, mężczyźni będą mogli zakończyć życie zawodowe mając 65 lat, a kobiety 60 lat. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 października przyszłego roku. Obniżenie wieku emerytalnego było jednym z haseł wyborczych Andrzeja Dudy w kampanii prezydenckiej. […]

„Wody Polskie” – nie z pierwszym stycznia

Jak poinformowała Gazeta Prawna nowe Prawo Wodne nie wejdzie jednak w życie z pierwszym dniem nowego roku. Decyzja o jego wprowadzeniu została odroczona do końca pierwszego kwartału 2017. Powodem jest prawdopodobnie zbyt duża ilość proponowanych zmian, które ciężko będzie wdrożyć od razu. Projekt prawa wodnego został przyjęty 18 października bieżącego roku przez Radę ministrów, więc […]