Jak w 2017 r. zmienią się przepisy dla pracodawców?

Rok 2017 przynosi wiele zmian w obszarze wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Wśród nich szczególne znaczenie dla pracodawców ma obowiązująca od tego roku nowelizacja przepisów Kodeksu pracy dotycząca m.in. tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania, sporządzania świadectwa pracy. Natomiast od 1 kwietnia 2017 r. zmienią się zasady regulujące tryb ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie […]

Nadużycia w VAT, czyli kto teraz pójdzie do więzienia

Problem stał się jeszcze bardziej aktualny od 1 marca br., odkąd weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, a wraz z nią kary za wystawianie oraz używanie fałszywych faktur. Maksymalna to 25 lat więzienia, ale mniejsze, choćby nawet 5 lat, również odstraszają. Oprócz tego dwa miesiące wcześniej zaczęły obowiązywać sankcje w VAT za nieprawidłowość rozliczeń (w […]

Wiek emerytalny będzie obniżony.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę obniżającą wiek emerytalny. Tak jak przed zmianami wprowadzonymi przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, mężczyźni będą mogli zakończyć życie zawodowe mając 65 lat, a kobiety 60 lat. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 października przyszłego roku. Obniżenie wieku emerytalnego było jednym z haseł wyborczych Andrzeja Dudy w kampanii prezydenckiej. […]

„Wody Polskie” – nie z pierwszym stycznia

Jak poinformowała Gazeta Prawna nowe Prawo Wodne nie wejdzie jednak w życie z pierwszym dniem nowego roku. Decyzja o jego wprowadzeniu została odroczona do końca pierwszego kwartału 2017. Powodem jest prawdopodobnie zbyt duża ilość proponowanych zmian, które ciężko będzie wdrożyć od razu. Projekt prawa wodnego został przyjęty 18 października bieżącego roku przez Radę ministrów, więc […]

Przedsiębiorstwa wodociągowe na celowNIKu

Najwyższa Izba Kontroli z początkiem września opublikowała raport dotyczący przeprowadzanych kontroli w przedsiębiorstwach oraz gminach województwa lubuskiego. Według raportu NIK  nie wywiązywano się prawidłowo z obowiązku dostarczania mieszkańcom wody pitnej. Nie jest to odosobniony przypadek.  W dziewięciu gminach stwierdzono spore straty wody dochodzące do 24 mln m3. Podjęte kontrolą gminy i przedsiębiorstwa nie gospodarowały racjonalnie […]

Jednolity podatek nie będzie równy

Plan stworzenia jednolitego podatku, łączącego PIT oraz składki odprowadzane na ZUS i NFZ, będą zależne od wielkości przychodów. Sprawujący funkcję ministra rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, pytany o plany dotyczące jednolitego podatku odpowiedział wymownie – Wydaje nam się, że ci, którzy zarabiają więcej, powinni płacić troszeczkę więcej niż inni, którzy zarabiają mniej. Wypowiedz wicepremiera rzuca […]