Circular Economy zadba o Mazowsze

Mazovia Circular Congress to wydarzenie, na którym zaprezentowane zostały dobre praktyki i unikatowe rozwiązania regionów, miast, firm i instytucji z całego świata oraz realne korzyści płynące z transformacji gospodarek w kierunku Circular Economy.

W dniach 3-4 października w Płocku odbyło się wydarzenie pod nazwą Mazovia Circular Congress organizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny oraz ich partnerów.

Istotą MCC było ukazanie możliwie szerokiej perspektywy dotyczącej gospodarki obiegu zamkniętego, a przede wszystkim przybliżenie wyzwań jakie globalna gospodarka – poprzez nowe technologie, konsumpcjonizm, zmiany klimatyczne i społeczne, a także dynamiczny rozwój miast, stawia przed podmiotami wymuszając przemiany w ich tradycyjnych modelach biznesowych.
Wydarzenie rozpoczęło się briefingiem prasowym, w którym aktywny udział wzięli Prezydent Płocka – Andrzej Nowakowski, Sanyu Karani – CEO FundingBox, Renatka Krcova – Dyrektor Sieci Regionów Chemicznych, Zbigniew Bednarski – Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Agata Sosińska – Prezes Parku Naukowo-Technologicznego oraz Zygmunt Krasiński – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Przed nami kolejne wyzwania. Środki finansowe dzisiaj inwestujemy przede wszystkim w rozwój miasta. To jest jeden z elementów prorozwojowych. Naszym zdaniem przyszłość nowych technologii leży właśnie w Circular Economy. Chcemy być w pełni przygotowani do zmian, tak jak byliśmy przygotowani do perspektywy unijnej, dzięki której wykorzystujemy środki. Stąd tak duża waga wydarzenia dla całego Mazowsza – mówił Prezydent Płocka.

Na pytanie o wymagania w związku z wdrożeniem CE do przedsiębiorstw, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE odpowiedział, że Unia Europejska wymaga, by przedsiębiorstwa we współpracy z instytucjami badawczymi, instytutami i uczelniami swoje pomysły na innowacje doprowadziły do momentu samego wdrożenia, a więc, by zainteresować nimi duże firmy. Wszystko po to, by na tej bazie zbudować rzeczywiście konkurencyjny know-how europejski i budować gospodarkę europejską.

Prezes PPP-T podkreślał, że wydarzenie Mazovia Circular Congress skupia się na trzech obszarach – CE w mieście, CE w gospodarce żywnościowej i CE w przemyśle, ze względu na to, że te trzy obszary generują najwięcej odpadów.

Prezes Parku Naukowo-Technologicznego zwróciła natomiast uwagę na brak wiedzy o gospodarce obiegu zamkniętego wśród przedsiębiorców. Mazovia Circular Congress ma wyedukować środowisko przedsiębiorstw, a przede wszystkim uświadomić kwestię ekonomiczną, by polscy przedsiębiorcy wykorzystywali potencjał surowców pozyskiwanych z odpadów. Agata Sosińska zaapelowała również, by przedsiębiorcy nie bali się tego wyzwania.

Ludzie utalentowani są wszędzie – w Chinach i w Polsce. Zdecydowanie chciałbym zachęcić wszystkie przedsiębiorstwa na Mazowszu, by jak najszybciej zaczęly uczestniczyły w transformacji w kierunku Circular Economy . Taką szansę stwarza projekt C-Voucher– podsumował Sanyu Karani.