Co się dzieje, gdy samorząd popada w długi?

Na naszych oczach tworzy się precedens działań podejmowanych wraz z zadłużeniem samorządu, które nie pozwala na jego dalszy rozwój. Stale rosnące zadłużenie w wysokości ponad 430 % planowanych dochodów na koniec roku 2017 zmusiło administrację centralną do podjęcia działań pozwalających na rozwój regionu.

Gmina Ostrowice leży w środkowej części województwa zachodniopomorskiego, jednak w wyniku zadłużenia zostanie ona włączona do gmin sąsiednich. Granice samorządów zostaną zmienione z początkiem nowego roku, a zobowiązania Ostrowic przejmie Skarb Państwa.

– Biorąc pod uwagę brak jakiejkolwiek możliwości spłaty zadłużenia przez gminę Ostrowice, propozycje przewidują, że wraz z dniem 1 stycznia 2019 r. rozporządzeniem Rady Ministrów jednostka ta zostanie zniesiona, a jej dotychczasowy obszar zostanie włączony do ustalonych sąsiednich gmin lub gminy – informuje MSWiA.

Zmiany te będą podlegały jeszcze konsultacjom z mieszkańcami. Podmioty wobec których gmina zaciągnęła zobowiązania finansowe będą mogły zgłaszać swoje roszczenia do wojewody zachodniopomorskiego, który będzie analizował wszystkie wpływające w tej sprawie wnioski.

Organy samorządowe gminy wraz z wejściem w życie nowych granic zostaną rozwiązane, tym samym wygasną również mandaty wójta oraz radnych. Wraz z wyborami samorządowymi przypadającymi na jesień tego roku zostaną zmienione granice okręgów wyborczych zgodnie z nowymi granicami gmin.

– Sytuacja gminy Ostrowice ma bezprecedensowy charakter. Przedstawione przez MSWiA rozwiązania stworzą podstawy prawne umożliwiające zniesienie gminy i włączenie jej obszaru do sąsiednich jednostek samorządowych, bez jednoczesnego przenoszenia na nie ciężaru spłaty zaciągniętych przez Ostrowice zobowiązań – podsumowuje MSWiA.