Czas na inwestycje

Dariusz_Szustek

Szereg projektów służących poprawie jakości życia mieszkańców – to jedno z głównych wyzwań łukowskiego samorządu w 2018 roku. O imponujących planach na rzecz rozwoju miasta z burmistrzem Łukowa – Dariuszem Szustkiem rozmawia Sławomir Duda.

Realizują Państwo dwa projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych: termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 5 oraz modernizację oświetlenia ulicznego. Jakie korzyści przyniesie mieszkańcom Łukowa realizacja tych projektów?

Szkoła Podstawowa nr 5 jest największą kubaturowo szkołą w mieście. Budynek ma 30 lat i od tego czasu nie przeszedł generalnego remontu. Ta inwestycja stworzy dzieciom komfortowe warunki do nauki i spędzania czasu wolnego po lekcjach. Modernizacja oświetlenia ulicznego będzie dotyczyć głównie dróg wylotowych z Łukowa. Obecne stare lampy, nieefektywne, o dużych poborach mocy, zostaną wymienione na urządzenia ledowe. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców, zyskamy też na estetyce. Oprócz wyżej wymienionych inwestycji, w dalszym ciągu rozwijamy infrastrukturę sportową. Jesteśmy na etapie przygotowywania wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie utworzenia pięciu Otwartych Stref Aktywności, w ramach których powstaną siłownie plenerowe oraz urządzenia sprawnościowe dla dzieci. Ważną i oczekiwaną przez mieszkańców Łukowa inwestycją jest także remont budynku dworca kolejowego. Obecnie spółka PKP, jako główny inwestor, jest na etapie opracowania projektu.

W ubiegłym roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. Jakie działania zostaną zrealizowane w jego ramach?

Jest to ważny projekt z punktu widzenia bezpieczeństwa miasta, ponieważ sama oczyszczalnia została wybudowana ponad 30 lat temu. Mimo liftingu sprzed 15 lat, już najwyższa pora na generalny remont. W projekcie zakładamy także wymianę przestarzałych sieci wodociągowych i oczywiście dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Dzięki temu stopień skanalizowania miasta będzie bliski stu procent.

Oprócz projektów związanych z infrastrukturą miejską, realizują również Państwo inwestycję związaną z zalewem Zimna Woda. Kiedy mieszkańcy będą mogli z niego korzystać?

Jesteśmy w trakcie realizacji pierwszego etapu, który ma się zakończyć 31 maja. Pozwoli to na uruchomienie kąpieliska na czas letni. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 2020 rok. Pierwszy i drugi etap realizujemy z własnych środków. Ubiegamy się o dofinansowanie trzeciego etapu w kwocie 10 mln zł ze środków unijnych. Koszt całej inwestycji to ok. 23 mln zł.

Jak obecność nowych inwestorów wpływa na rozwój Państwa samorządu?

Niedawno przygotowaliśmy kolejne 12 hektarów terenów inwestycyjnych, które trzeba będzie jeszcze uzbroić. Nowe firmy to przede wszystkim nowe miejsca pracy. Wszystkich traktujemy na równi, udzielając niezbędnej pomocy. Poziom bezrobocia w powiecie łukowskim kształtuje się na poziomie poniżej pięciu procent, co jest lepszym wynikiem w stosunku do średniej ogólnokrajowej czy wojewódzkiej. To też pokazuje, jakich mamy przedsiębiorczych mieszkańców.

Zostali Państwo uhonorowani tytułem Lider Rozwoju Regionalnego. Jakimi cechami powinien charakteryzować się samorząd XXI wieku, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców?

Nowoczesny samorząd musi być otwarty na mieszkańca. Zasada jest prosta – urząd jest dla obywateli, nie na odwrót. Spotykając się ze swoimi pracownikami uczulam, że mieszkańcy są naszymi pracodawcami i jeśli nie byłoby interesantów, bylibyśmy niepotrzebni. Kiedy zrozumie się, że urząd jest po to, aby służyć społeczności lokalnej, to pracuje się z przyjemnością. Takie podejście daje nam wiele satysfakcji.

Sławomir Duda

O Sławomir Duda

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej