Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał

To właśnie dziś rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Niecałe 5 mln uczniów ruszy do szkół. Część z nich rozpoczyna naukę zgodnie z nową reformą edukacji. Rok szkolny rozpoczyna się 4 września zgodnie z rozporządzeniem ws. organizacji roku szkolnego, ponieważ pierwszy dzień września wypadł w piątek.

Według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej do szkół w roku 2017/2018 uczęszczać będzie 4 mln 915 tys. uczniów.

Najliczniejszą grupą uczniów będą przedstawiciele szkół podstawowych. Ogromny wpływ na to ma wejście w życie nowej reformy szkolnictwa. Jest to pierwszy rok gdzie ponownie w podstawówkach zagościła VII klasa.

W związku z rozwiązywaniem gimnazjów, nie przeprowadzono w tym roku naboru do tych szkół. Poskutkowało to zmniejszeniem się liczby uczniów w tych szkołach do około 714 tys. gdzie w klasach II będzie 358,8 tys. i klasach III – 355,4 tys. uczniów.

Duża zmiana też nastąpiła w szkołach średnich, gdzie licea wydłużono do czterech lat, technika do pięciu oraz ponownie postawiono duży nacisk na szkoły zawodowe i branżowe gdzie w tym roku ruszają klasy pierwsze do których będzie uczęszczało około 89,5 tys uczniów.

Kinga Kokoszka