Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” – w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców.

Ponad 10 tys. mieszkań, własna telewizja kablowa, ośrodek wypoczynkowy – Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” to duży i złożony podmiot, którym zarząd kieruje niesamowicie sprawnie, o czym świadczy między innymi certyfikat ISO  9001 – 2009 będący światowym standardem i potwierdzeniem najwyższej jakości w dziedzinie zarządzania.

Ryszard Szczuki - Prezes zarząduCSM „Nasza Praca” powstała w 1975 roku na skutek połączenia dwóch spółdzielni, które zostały utworzone 17 lat wcześniej i były jednymi z pierwszych w ówczesnym województwie katowickim. Obecnie spółdzielnia, w której zasobach znajduje się ponad 200 budynków, nie realizuje budowy nowych obiektów mieszkalnych czy użytkowych, ale skupia się na modernizacji dotychczasowych zasobów, a także zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Doskonałym tego przykładem jest inwestycja w 4000 czujników wykrywających tlenek węgla. Władze zdecydowały się na ten zakup w trosce o coraz większą liczbę starszych mieszkańców, którzy nierzadko mają problemy z obsługą kuchenek i piecyków gazowych. Instalowane w obecnym czasie czujniki mają poprawić bezpieczeństwo ich oraz pozostałych mieszkańców.

Jeśli chodzi o remonty, to cały czas prowadzone są prace termomodernizacyjne oraz podejmowane działania, których celem jest obniżenie zużycia energii elektrycznej. Prace te polegają między innymi na wymianie okien w częściach wspólnych budynku, modernizacji instalacji c.o. czy ocieplaniu budynków. Z kolei obniżeniu zużycia energii elektrycznej służyć ma na przykład wykorzystywanie oświetlenia ledowego oraz czujników ruchu uruchamiających lampy na korytarzach. Zarząd Spółdzielni planuje również inwestycję w panele fotowoltaiczne. Zdaniem prezesa CSM „Nasza Praca” – Ryszarda Szczuki – w kwestii tego typu inwestycji spółdzielnie nie powinny być pozostawione samym sobie. – Istotne byłoby wprowadzenie  rządowego wsparcia spółdzielni w postaci preferencyjnych kredytów na cele remontowe, kontynuowanie wspierania przedsięwzięć proekologicznych, np. rozwój  OZE – przyznaje Ryszard Szczuka. – Zmiany w prawie spółdzielczym powinny dążyć do poprawy funkcjonowania tych organizacji, skuteczniejszego wsparcia finansowego w celu odtwarzania stanu technicznego  zasobów i podnoszenia w nich jakości  życia ( stanowią one w dalszym ciągu 25% mieszkań w Polsce).

Na dbaniu o zasoby działania zarządu jednak się nie kończą. Spółdzielnia bierze czynny udział w działaniach, których celem jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. W tym celu prowadzona jest stała analiza sytuacji wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W ramach cyklicznych spotkań z Policją zgłaszane są aktualne problemy wynikające z zagrożeń kryminalnych. Spółdzielnia dostarcza Policji informacji pozwalających na aktualizację  Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej