Człowiek za robota!

Zadaniem robotów nie jest zabranie nam pracy tylko jej ułatwienie. O wyzwaniach dla branży z Prezesem firmy ZAP – Robotyka w Ostrowie Wielkopolskim Tadeuszem Sarnowskim rozmawiała Kinga Kokoszka.

Sektor Automatyki i Robotyki prężnie się rozwija, czy istnieje możliwość nasycenia rynku specjalistami w tej dziedzinie?

W ostatnim okresie obserwuje się znaczny wzrost zapotrzebowania przemysłu w produkty automatyzacji i robotyzacji. Ponadto stopień skomplikowania i wymagania odbiorców wzrasta, co wynika z tendencji ciągłego doskonalenia parametrów jakości i wydajności. Trzeba zdać sobie sprawę, że w tej dziedzinie nadrabiamy znaczne opóźnienia w stosunku do Państw wysokorozwiniętych. Ilość robotów w Polsce, porównując wskaźnik gęstości zastosowania robotów jest wielokrotnie mniejsza niż np. w Niemczech. W tej sytuacji do nasycenia kadrowego w tej dziedzinie jeszcze daleko.

Czy poszukujecie Państwo teraz specjalistów do firmy?

W obszarze automatyzacji i robotyzacji wymagana jest wiedza interdyscyplinarna. Odczuwa się brak specjalistów zarówno mechatroników, programistów jak również do współpracy z klientem w zakresie przygotowania ofert i zarządzania projektem technologicznym robotyzacji.

Jak wygląda Państwa współpraca z uczelniami wyższymi?

Nowe produkty rozwijamy we współpracy z Wydziałem Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Studenci uczelni wyższych na odbywanych u nas praktykach uczestniczą w projektach realizowanych przez firmę. Zdobyta wiedza przekłada się na podjęcie prac dyplomowych związanych z tematyką działalności przedsiębiorstwa. Ponadto organizujemy dla studentów szkolenia w zakresie obsługi i programowania robotów przemysłowych.

Jaka jest Pana rada dla przyszłych adeptów automatyki i robotyki?

Od wielu lat na wszystkich uczelniach technicznych jest możliwość studiowania na kierunku automatyka i robotyka. W ostatnich latach wyposażyliśmy w najnowszej generacji systemy zrobotyzowane Laboratoria Robotyki Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej. Jeżeli ktoś wybierając studia poszukuje kierunku po którego ukończeniu czeka go nieszablonowa praca, wymagająca kreatywności, ciągłego poszerzania wiedzy, chce brać udział w projektach innowacyjnych to kierunek Automatyka i Robotyka jest właściwym wyborem.