Cztery filary rozwoju

Lidzbark Warmiński, niegdyś stolica Warmii, często nazywany jej perłą. Dziś rozwija się w wielu kierunkach i nie zapominając o historycznym dziedzictwie z odwagą sięga po nowoczesne rozwiązania. Z burmistrzem Jackiem Wiśniowskim rozmawia Dawid Kwiecień.

Obecnie realizują Państwo inwestycję związaną z uzdrowiskowym charakterem miasta. Jakie korzyści przyniesie zakończenie projektu?

Powstanie uzdrowiska prowadzić będzie do rozwoju miasta w każdym aspekcie. Będzie to też miało swoje przełożenie i wpływ na rozwój całego regionu. W szczególności przyczyni się do aktywizacji gospodarczej w gminie, poprawy atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności, powstania nowych miejsc pracy, dodatkowych środków w budżecie gminy, poprawy zdrowia mieszkańców gminy i regionu oraz kuracjuszy i turystów, aktywizacji kulturalnej i sportowej mieszkańców gminy oraz przybywających do niej kuracjuszy i turystów, a także wzrostu prestiżu gminy.

Jakie inne inwestycje są w trakcie realizacji?

Wśród obecnie prowadzonych inwestycji wyróżnić należy powstanie tak bardzo oczekiwanej przez mieszkańców komunikacji miejskiej wraz z wymianą oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz budowę i remont ścieżek rowerowych i pieszych. Kolejną inwestycją jest budowa drogi dojazdowej do prężnie rozwijającej się lidzbarskiej strefy ekonomicznej. Muszę też wspomnieć o powstającym Ośrodku Aktywizacji Zawodowej w tzw. „suchej fosie”, gdzie osoby wykluczone będą mogły odbywać szkolenia i nabywać umiejętności niezbędnych do zaistnienia na rynku pracy. Poza tym miasto obecnie prowadzi szereg inwestycji strukturalnych. Lidzbark Warmiński ma ściśle określony plan rozwoju w oparciu o cztery filary: turystyka, sport i kultura, mały i średni przemysł oraz uzdrowisko. W tym kierunku podążamy i jestem przekonany, że to droga idealna dla naszego miasta.

Jak funkcjonuje lidzbarska strefa przemysłowa?

Charakteryzuje się różnorodnością. Lata strategicznych działań przyniosły wymierne efekty w postaci ilości sprzedanych terenów. Powstałe w minionym roku przedsiębiorstwa z branży budowlanej i spożywczej to dopiero początek. W najbliższym czasie rozpoczną się inwestycje firm z branży kosmetycznej, meblarskiej oraz lokalny browar, który będzie nawiązywał do tradycji browarniczych Lidzbarka Warmińskiego.

Miasto jest również zaangażowane w krzewienie idei Cittaslow.

To ruch mający na celu promocje spokojnego życia i zrównoważonego rozwoju miasta, gdzie najważniejszy jest człowiek. Na całym świecie skupia on ponad 240 miast z 30 krajów, których liczba ludności nie przekracza 50 tys. mieszkańców. Nasze miasto jest współzałożycielem polskiej sieci miast Cittaslow, jej aktywnym ambasadorem i wdraża wiele pomysłów promujących ideę. Jednym z narzędzi jest Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lidzbark Warmiński. Wybudowaliśmy wiele miejsc aktywnego wypoczynku, tj. parki, bulwary, ścieżki rowerowe i spacerowe, siłownie zewnętrzne, place zabaw oraz miejsca spotkań i promocji kultury, jak amfiteatr wraz z kamienicą, oraz muszlę koncertową z zadaszoną widownią. Będąc członkiem władz międzynarodowej, jak i polskiej sieci miast Cittaslow mam realny wpływ na jej działanie. Uważam, że ten ruch ma przyszłość i jest realną szansą rozwoju i promocji małych miasteczek w Polsce i na świecie.

 

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej