Czy musimy odbudować zaufanie przedsiębiorców?

Platforma Obywatelska przygotowała Kartę Praw Podatnika, której celem jest odbudowanie zaufania inwestorów do Państwa. Jej wprowadzenie powinno pomóc znaleźć równowagę między podatnikiem, państwem i przepisami skarbowymi.

„Musimy odbudować wiarygodność państwa, musimy odbudować wiarygodność także w przestrzeni prawa podatkowego. Dlatego ten pomysł, to próba znalezienia takiego rozwiązania, żeby podatnik czuł się równoprawnym podmiotem w sporze, który toczy się zawsze na linii podatnik – urząd podatkowy” – powiedział Sławomir Neumann.

Karta Praw Podatnika ma wprowadzić jasne reguły i obowiązki w celu ustabilizowania systemu współpracy między organami zależnym, co pozwoli na wzmożony stabilny rozwój gospodarczy.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów do końca bieżącego roku do Parlamentu ma zostać złożony projekt nowej ordynacji podatkowej. Minister Finansów Teresa Czerwińska ogłosiła, że do końca maja poznamy projekt nowej ustawy. Po jego ogłoszeniu przyjdzie czas na konsultacje publiczne.

Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego prof. Leonard Etel powiedział, że: ”nowej Ordynacji podatkowej przyświecają dwa zasadnicze cele. Pierwszy, to przywrócenie zaufania w relacjach organów podatkowych i podatników. Drugi cel to zmniejszenie kosztów postępowania podatkowego”.