Deklaracje VAT dostosowane do split paymentu

Od 1 lipca br. będą obowiązywały nowe wzory deklaracji w podatku od towarów i usług. Umożliwią występowanie o szybszy zwrot podatku na rachunek VAT.

Wynika to z opublikowanych właśnie projektów rozporządzeń. Zmiany są związane z nowelizacją z 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 62). Od 1 lipca br. wprowadzi ona do ustawy o VAT mechanizm podzielonej płatności. Na razie dobrowolny. Kupujący będzie mógł zdecydować, czy przeleje cenę netto na zwykły rachunek sprzedawcy, a równowartość podatku od towarów i usług – na rachunek VAT.

Nowelizacja wprowadzi też zmiany w zwrotach nadwyżki VAT naliczonego nad należnym. Standardowy termin pozostanie bez zmian – 60 dni, ale od lipca br. podatnik będzie mógł też wnioskować o zwrot w przyspieszonym terminie 25 dni – na rachunek VAT (bez spełnienia dodatkowych wymogów). Umożliwią to nowe wzory deklaracji (VAT-7, VAT-7K).

Oprócz tego nowelizacja wprowadzi do ustawy o VAT przepisy, które mają zachęcać podatników do wcześniejszej zapłaty podatku ze środków pochodzących z rachunku VAT. Jedną z nich ma być możliwość zapłaty niższego podatku – o kwotę wyliczoną według wzoru podanego w art. 108d ustawy o VAT.

Obniżka ta będzie uwzględniona w nowych rubrykach, które mają być wprowadzone do wzorów deklaracji VAT-8 i VAT-9M. Z tej samej możliwości będą mogli korzystać również taksówkarze rozliczający się w formie ryczałtu, w związku z tym zmieniony ma być też wzór deklaracji VAT-12.