Diamenty Politechniki Białostockiej

Największą dumą Politechniki Białostockiej są jej studenci. Tworzą innowacyjne projekty, wygrywają krajowe i światowe konkursy. O ich sukcesach oraz rozwoju uczelni mówi Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis.

Jednym z bardziej spektakularnych projektów studenckich było stworzenie łazika marsjańskiego. Nad czym jeszcze pracują studenci Politechniki?
Obecnie prężnie działają w zakresie wspierania rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Stworzyliśmy urządzenie, które potrafi powiedzieć osobie niewidzącej lub niedowidzącej, co się znajduje przed nią. Pracujemy też nad protezami dla dzieci. Kolejny ważny projekt to robot Photon, który uczy najmłodszych sztuki programowania. Kilka lat temu studenci Politechniki Białostockiej wystąpili z jego prototypem w konkursie technologicznym Imagine Cup. Dziś Photon jest na rynkach światowych: amerykańskim i chińskim.

Jak Politechnika Białostocka współpracuje ze sferą biznesu?
Jesteśmy członkiem krajowych klastrów kluczowych: budowlanego i obróbki metalu. Niedawno dołączyliśmy do klastra eksporterów budownictwa. Współpraca z biznesem to ważny czynnik rozwoju uczelni, ale też wsparcie dla firm, które wdrażają koncepcję Przemysłu 4.0. Dysponując potencjałem aparaturowym na skalę europejską oraz siecią laboratoriów, oferujemy przedsiębiorcom realizację projektów opartych na innowacjach technologicznych. Ponadto, wraz z grupą przedsiębiorców prowadzimy Stowarzyszenie „Odkrywcy Diamentów”. Wspólnie składamy się na kapitał Stowarzyszenia i w formie dotacji lub stypendiów przekazujemy go młodym talentom. Już na poziomie szkół średnich odnajdujemy kreatywnych uczniów, którzy borykają się z brakiem funduszy. Pomagamy im i zachęcamy do dalszego rozwoju na studiach technicznych. Jesteśmy też jedną z trzech uczelni w Polsce, która założyła szkołę średnią. Uczniowie naszego liceum konstruują roboty, wygrywają olimpiady i konkursy. Z dumą mogę powiedzieć, że mamy utalentowanych studentów i uczniów, projekty na skalę światową oraz najnowocześniejsze wyposażenie uczelni.

Jak Politechnika Białostocka radzi sobie z internacjonalizacją i edukacją obcokrajowców?
Jesteśmy dobrze ugruntowani we współpracy z krajami Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus. Natomiast w kontaktach z krajami spoza UE wysuwamy się na pozycję lidera wśród uczelni krajowych. Świadczy o tym przyznanie nam rekordowego grantu Narodowej Agencji Programu Erasmus+. To ponad 800 tys. euro na projekty mobilności pracowników i studentów realizowane we współpracy z uczelniami partnerskimi z aż 36 krajów!