Dotrzymywać najwyższych standardów

O wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań, w zakresie gospodarki odpadami miejskimi i przemysłowymi mówi prezes zarządu Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu, Antoni Majcherczyk.

Aktualnie MPOŚ w Oświęcimiu dostosowuje instalacje oczyszczania ścieków poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii intensyfikacji redukcji związków azotu. Na czym polega ten proces?
To technologia, która pozwala na osiągnięcie większej redukcji azotu w ściekach. Powszechne rozwiązania sprawiają, że można dostosować poziom azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych do obowiązujących norm dyrektywy unijnej. Natomiast w przypadku takiego strumienia ścieków, gdzie mamy 2/3 ścieku przemysłowego, pochodzącego z zakładu syntezy chemicznej, a 1/3 stanowią ścieki komunalne, charakter strumienia przemysłowego utrudnia oczyszczanie, powodując, że azotu ogólnego nie możemy wystarczająco ograniczyć. Mieliśmy możliwość, aby być oczyszczalnią wyłącznie przemysłową, ale z racji tego, że jesteśmy jedynym takim zakładem w aglomeracji, podjęliśmy próbę oczyszczania ścieków z miasta. Wymagało to tzw. metody denitryfikacji, która pozwala na głębsze oczyszczanie ścieków ze specjalnym, bardziej aktywnym szczepem bakterii.

Jak aktualnie wygląda współpraca z mieszkańcami? Czy opinia publiczna wykazuje zrozumienie dla specyficznego statusu Państwa przedsiębiorstwa?
Staramy się to zrozumienie wypracowywać, ale nie jest łatwo. Oczyszczalnia ścieków to trudny temat, choćby ze względu na zapach, jaki się z niej rozchodzi. My dodatkowo prowadzimy działalność unieszkodliwiania odpadów dowożonych, płynnych i ścieków. Działamy dla szeroko rozumianego środowiska, nie tylko dla mieszkańców. Są przedsiębiorstwa, które nie radzą sobie z pewnymi odpadami i nie potrafią ich unieszkodliwić. Od takich działań jesteśmy my. Jest to niestety również przedmiotem pewnych sporów i kłopotów z otoczeniem. Mieszkańcy uważają, że nie powinniśmy tego robić. Jest to temat, nad którym pracujemy i pokazujemy, że da się unieszkodliwiać niebezpieczne odpady przemysłowe nie wpływając negatywnie na środowisko. Trudno powiedzieć czy sytuacja się poprawi, ponieważ nasi pojedynczy, zagorzali przeciwnicy pokazują, że są z naszej działalności niezadowoleni. Na szczęście większość zwraca uwagę na zalety i dostrzega prowadzone przez nas inwestycje oraz działania proekologiczne.

Z jakimi substancjami Państwa oczyszczalnia ma styczność na co dzień?
Generalnie potrafimy oczyścić ścieki przemysłowe do takiego poziomu, by odpowiadały normom unijnym. To bardzo często ludziom nie wystarcza, ponieważ nawet śladowe ilości pewnych substancji szkodliwych traktują jako niebezpieczne dla nich i otoczenia. Paradoksalnie to ludzie są użytkownikami produktów, które zawierają te niebezpieczne substancje. Najtrudniejsze do oczyszczenia są odpady zawierające kwasy, ale z nimi też sobie skutecznie radzimy. Tego rodzaju substancji nie można wylać do środowiska z dwóch bardzo ważnych powodów: skażenia i biopalenia środowiska. Nasze przedsiębiorstwo neutralizuje te odpady. Oczywiście może nie ma w tym nic niezwykłego, ale potrafimy unieszkodliwić praktycznie wszystkie kwasy i chociaż nasi przeciwnicy nie zgadzali się na nasz udział w likwidacji tzw. bomb ekologicznych, to pokazaliśmy, że potrafimy działać w sposób niezauważalny dla otoczenia.

Państwa działania zostały dostrzeżone i docenione podczas VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości tytułem Lidera Rozwoju Regionalnego 2018. Co trzeba robić, aby być liderem w swoim regionie?
Jesteśmy jednym z nielicznych przedsiębiorstw z taką specyfiką, które potrafi się dostosować do uwarunkowań, jakie z dnia na dzień przyniosły nam przepisy. Najważniejsze jest nastawienie na mieszkańców i organizacja pracy, która pomoże zrównoważyć osiągnięcie celu bez wyrządzania szkody społeczeństwu. To wyróżnienie jest czymś w rodzaju docenienia naszych działań i celów, jakie sobie postawiliśmy. Dzięki temu mamy możliwość pokazania na rynku naszej działalności – często trudnej i niezrozumianej – związanej z oczyszczaniem ścieków i odpadów przemysłowych.

Wojciech Grabarczyk

O Wojciech Grabarczyk

Redaktor prowadzący Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej