Ekologia filarem działalności

Zazwyczaj mieszkańcy nie zastanawiają się nad tym, co dzieje się z produkowanymi w ich gospodarstwach domowych odpadami. Nie mają ku temu specjalnych powodów, bo dzięki takim przedsiębiorstwom jak Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa żyją w czystym i przyjaznym środowisku regionie.

To specyficzne przedsiębiorstwo. Jego udziałowcami jest aż 13 samorządów, które nie dość, że znajdują się na terenie aż trzech powiatów, to oprócz tego należą do dwóch województw – wielkopolskiego i dolnośląskiego. Choć to nowoczesny obiekt, to zarząd stara się go na bieżąco modernizować i rozbudowywać. Powód to usprawnienie funkcjonowania instalacji po kilku latach doświadczeń eksploatacyjnych oraz dostosowanie do uwarunkowań prawnych i wymogów firm ubezpieczeniowych. Te obecnie zmieniają się dość dynamicznie, a powodem są między innymi liczne przypadki pożarów w miejscach magazynowania odpadów, które zdarzały się w całej Polsce w ostatnich miesiącach. Jak zauważa prezes Marzena Koppenberg, wprowadzane w krótkim czasie zmiany mogą wiązać się z poważnymi i niekoniecznie dobrymi konsekwencjami dla uczciwie prowadzących działalność instalacji. – Oczywiście zmiany systemowe w gospodarce odpadami są bardzo potrzebne, jednak wiele z wprowadzonych, jak i proponowanych należy dopracować, bo dostosowanie się do nich będzie bardzo trudne, w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe do zrealizowania w zakładanej perspektywie czasowej. Jeszcze nie wszystko udało nam się skalkulować, natomiast już teraz można stwierdzić, że szereg modyfikacji obowiązujących przepisów wygeneruje koszty, co przełoży się na wydatki społeczeństwa, a nie zawsze przyniesie pożądany efekt – tłumaczy prezes.

Mimo trudnej sytuacji i zmieniającego się otoczenia prawnego, przedsiębiorstwo cały czas się rozwija, by efektywniej służyć mieszkańcom. Obecnie złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. – Opracowaliśmy koncepcję dotyczącą rozbudowy i modernizacji zakładu, w tym budowy nowych obiektów do zagospodarowania bioodpadów czy doposażenie hali sortowni o dodatkowe urządzenia i maszyny. Chociaż już teraz nasz zakład cechuje duży stopień automatyzacji, to zależy nam na jeszcze lepszym usprawnieniu pracy i zwiększeniu przepustowości linii, co przełoży się na wyższe poziomy odzysku poszczególnych frakcji surowcowych – mówi prezes.

Plany przedsiębiorstwa dotyczą również kwestii związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej społeczeństwa, co – jak przyznaje Marzena Koppenberg – stanowi jeden z głównych filarów działalności ZZO Olszowa. W ramach projektu ma zostać doposażona ścieżka edukacji ekologicznej. Pojawią się nowe, atrakcyjne pomoce dydaktyczne, tym razem dedykowane przede wszystkim przedszkolakom i dzieciom w wieku wczesnoszkolnym.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa – w związku ze skutecznością w pozyskiwaniu dofinansowań i sukcesami w kwestii edukowania społeczeństwa –otrzymał tytuł Ekostrateg 2018. Jak mówi prezes, jest to olbrzymi powód do satysfakcji nie tylko dla całego zespołu, ale także włodarzy gmin, którzy są udziałowcami spółki. Marzena Koppenberg podkreśla, że nie zamierza spocząć na laurach, a wyróżnienie motywuje do kolejnych działań i wysiłków.