Ekologicznie i innowacyjnie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie od wielu lat płynnie wprowadza innowacje i działa z myślą proekologicznie. O realizowanych inwestycjach i nastawieniu na dobro mieszkańca mówi prezes zarządu Jerzy Ryziński.

Innowacje i ochrona środowiska to główne kierunki działania zakładu. Co wyróżnia ZWiK w Ciechanowie na tle innych przedsiębiorstw w kraju?

Jerzy Ryziński - Prezes zarządu ZWiK w Ciechanowie
Jerzy Ryziński – Prezes zarządu ZWiK w Ciechanowie

Nasza strategia opiera się na wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, który obejmuje wiele nowatorskich i dużych inwestycji. Warto podkreślić, że wiele z nich prowadzimy nowoczesnymi metodami bezwykopowymi, które pozwalają zmniejszyć koszty oraz czas trwania budowy, a co najważniejsze nie są uciążliwe dla mieszkańców. Nasza sieć wodociągowa liczy ponad 161 km, zaś kanalizacyjna niewiele mniej, bo 124 km. Codziennie dostarczamy ok. 7,5 tys. m3 czystej wody do ok. 50 tys. klientów, a odbieramy 9,2 tys. m3 ścieków od ok. 45 tys., dbając przy tym o środowisko. Studnie głębinowe, pompy, kilometry rurociągów wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalnia ścieków – wymagają nieustannej troski naszej ponad stuosobowej załogi. Nieustanny rozwój kadry pozwala na wprowadzanie coraz to bardziej innowacyjnych i spektakularnych sposobów działania na rzecz mieszkańców.

Na czym obecnie skupia się ZWiK w Ciechanowie?

Aktualnie realizujemy zadanie modernizacyjne sieci, polegające na wymianie starej azbestowo-cementowej sieci wodociągowej o średnicy 200mm na PE 225mm o długości 580 m przy ul. Niechodzkiej. Natomiast na przełomie sierpnia i września  planujemy rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Partyzantów oraz budowy sieci wodociągowej przy ul. Zygmunta Krasińskiego. Skupiamy się również na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasie drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinku od ul. Bukietowej do granicy miasta. Roboty prowadzone są metodami bezwykopowymi, dzięki czemu podczas budowy utrudnienia dla kierowców są niewielkie. Zakres budowy obejmuje odcinek sieci DN 200 o długości 416 m, a także przyłącza do granic posesji prywatnych DN 160 o łącznej długości 216 m. Część prac została wykonana jeszcze w ubiegłym roku.

Prace modernizacyjne na terenach Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Ciechanowie
Prace modernizacyjne na terenach Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Ciechanowie

Jakie mają Państwo plany w najbliższym czasie?

W najbliższej przyszłości planujemy wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej – polegającej na zwiększeniu przepustowości kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza ze średnicy 200mm na 300mm o długości 850 m metodą bezwykopową (kraking). Jest to bardzo ważne zadanie w kontekście odbioru ścieków z rozbudowującego się ciągle Chruszczewa. Realizacja tego zadania planowana jest na 2018 r. Kolejny plan to wykonanie projektu kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i Małej. Do końca roku planujemy jeszcze zaprojektować długo oczekiwaną przez mieszkańców sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kasprzaka, Łukasza Cieplińskiego, Bursztynowej i Szmaragdowej oraz Okrzei, Spółdzielczej, Wyzwolenia – osiedle Bloki. Poważną inwestycją przeznaczoną do zrealizowania w latach 2017-2021 jest budowa kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, od ul. Tatarskiej do ul. Fabrycznej. Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnieniowe nad tym bardzo złożonym i skomplikowanym zadaniem. Natomiast w sierpniu ruszą prace projektowe i uzgodnieniowe sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach: Górnej, Cichej, Młynarskiej, Równej i Obozowej.

Wojciech Grabarczyk

O Wojciech Grabarczyk

Redaktor prowadzący Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej