Trzy gminy z Podlasia z dofinansowaniem unijnym

W środę w Białymstoku doszło do podpisania trzech kolejnych umów o dofinansowanie projektów dla gminy Drohiczyn, Sokółka i Szczuczyn, które razem z partnerami z Ukrainy i Białorusi zajmą się realizacją inwestycji z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego pogranicza.

„Cieszy mnie duże zaangażowanie podmiotów z Podlasia w programie, którym zarządza Ministerstwo Rozwoju. Partnerzy z regionu uczestniczą w 15 projektach konkursowych. Oprócz tego wsparcie otrzyma pozakonkursowy projekt modernizacji kolejowego przejścia granicznego z Białorusią w Siemianówce. Partnerzy z Podlasia zyskają łącznie ponad 21 mln euro. Mam nadzieje, że ta kwota jeszcze się zwiększy, gdyż w marcu Komitet wybierze projekty dotyczące wspólnych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa” – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Pierwszy z projektów pod nazwą „Łączy nas Bug” dotyczy utworzenia dwóch transgranicznych kajakowych tras turystycznych na Bugu i jego dopływach na terenie naszego kraju. W ramach inwestycji wzdłuż szlaku powstanie niezbędna infrastruktura turystyczna. W każdym z regionów objętych przedsięwzięciem zostaną utworzone centra turystyki kajakowej, które posłużą lepszej promocji szlaku. Unia Europejska przeznaczy na ten cel 1,28 mln euro.

Druga inwestycja związana jest z utworzeniem specjalnego szlaku turystycznego, który ma promować dziedzictwo kulturowe i historyczne Sokółki i Grodna związane z osobą Antoniego Tyzenhauza, który w XVIII wieku pełnił funkcję podskarbiego litewskiego i starosty grodzieńskiego. W ramach projektu wytyczona zostanie tak zwana „Tyzenhauz Trail” Sokółka- Grodno, po której turyści będą mogli się poruszać zakupionymi z dofinansowania rowerami. Wyremontowane i wyposażone zostaną również dwa historyczne budynki przeznaczone do celów kulturalnych. Beneficjenci otrzymają na ten cel 1,92 mln euro.

Trzecia z podpisanych umów dotyczy powstania trzech Transgranicznych Centrów Dialogu Kultur Polski i Białorusi. Do ich zadań należeć będzie organizacja wydarzeń promujących wspólną kulturę pogranicza i opracowanie strategii rozwoju turystyki na terenie pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy. Wartość dofinansowania wyniesie w tym przypadku 2,35 mln euro.