Gorsze prognozy dla przedsiębiorców

Narodowy Bank Polski opublikował raport dotyczący sytuacji przedsiębiorstw. O ile w II kwartale bieżącego roku sytuacja firm znajdowała się na dobrym poziomie, to prognozy na przyszłość wskazują na pogorszenie.

Przedsiębiorcy obawiają się przede wszystkim wzrostu kosztów. Ich zdaniem dalej będzie utrzymywać się presja na wzrost wynagrodzeń, ale mimo wszystko nie powinna się ona nasilać. Jednocześnie raport wskazuje na dobre perspektywy dla popytu – nie tylko jeśli chodzi o sprzedaż krajową, ale również w kwestii eksportu. Optymistyczne prognozy dotyczą także inwestycji sektora publicznego.

Natomiast wciąż duży problem stanowią nieobsadzone stanowiska pracy, co dowodzi tezie, że obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej