Gospodarka oparta na wiedzy

Polski Kongres Przedsiębiorczości to największe mobilne wydarzenie biznesowo-gospodarcze w Polsce, którego motywem przewodnim będzie „Państwo XXI wieku – Gospodarka oparta na wiedzy”. O szczegółach wydarzenia opowiada Dyrektor Organizacyjny Kongresu, Sławomir Duda.

Każdego roku odwiedzają Państwo inny region. Dlaczego wybrali Państwo w tym roku województwo lubuskie?

Jest to region o bardzo dużym potencjale zarówno gospodarczym, jak i naukowym. W województwie prężnie działa kilka parków naukowo-technologicznych i uczelni wyższych, które dbają o to, aby w najlepszy możliwy sposób dopasować swoją ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy. Ponadto województwo lubuskie, z uwagi na swoją lokalizację, ściśle współpracuje z partnerami zagranicznymi, co ma również przełożenie na rozwój lubuskich firm i przedsiębiorstw.

Na jakie konferencje w tym roku stawia rada programowa?

W tym roku odbędzie się ponad 20 paneli dyskusyjnych, w których udział wezmą eksperci ds. gospodarki, naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów oraz instytucji rządowych. Mocnym punktem rozmów będzie ekspansja zagraniczna, a co za tym idzie – obecność polskich firm na rynku międzynarodowym. Już teraz widzimy bardzo duże zainteresowanie firm w zakresie innowacji i możliwości pozyskania środków, ze strony funduszy zewnętrznych na rozwój danych podmiotów. W tym roku również chcemy zaakcentować temat medycyny w Polsce, jej szans na rozwój poprzez wdrażanie nowych technologii, z których, w niedalekiej przyszłości, każdy z nas będzie mógł skorzystać. W ramach kongresu odbędzie się również panel dyskusyjny poświęcony rynkowi pracy w Polsce, obejmujący zagadnienia związane z relacją na linii pracownik-pracodawca, edukacją a rynkiem pracy, czy możliwymi następstwami Brexitu. Ważnym punktem rozmów będzie także szkolnictwo wyższe i rola jaką pełnią uczelnie w kształtowaniu polskiej gospodarki.

Przed nami piąta edycja. Jakimi sukcesami mogą się Państwo pochwalić – czy organizacja kongresu zmieniła coś w postrzeganiu synergii „Biznes-nauka-samorząd”?

Współpraca biznesu, nauki i samorządów jest dla nas gwarantem rozwoju polskiej gospodarki. Jednakże bez wsparcia instytucji rządowych, w tym również wsparcia legislacyjnego, polska gospodarka nie będzie miała możliwości rozwoju. Polskie firmy, przedsiębiorstwa, placówki naukowe oraz samorządy aktywnie korzystają z zewnętrznego dofinansowania, które pozwala na rozwój inwestycji czy wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań. Coraz częściej zarówno przedstawiciele biznesu, nauki czy samorządów rozumieją potrzebę współpracy, jednak ciągle istnieje wiele barier, które tę współpracę uniemożliwiają, dlatego podczas Kongresu również ten temat zostanie poruszony.

Dlaczego warto pojawić się na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości?

Polski Kongres Przedsiębiorczości jest wydarzeniem, które przede wszystkim pozwala na nawiązanie bezpośrednich relacji biznesowych. Na kongres zapraszamy głównie osoby decyzyjne, które mają duże doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej, naukowej czy samorządowej, dzięki czemu poziom merytoryczny paneli dyskusyjnych jest bardzo wysoki. Kongres daje również możliwość promocji swoich rozwiązań, produktów czy marek. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem „Państwo XXI wieku. Gospodarka oparta na wiedzy” i właśnie na takiej wizji Polski nam zależy – kraju, który ciągle się rozwija, inwestuje w nowe technologie i wprowadza udogodnienia dla swoich obywateli. Od pierwszego kongresu, który odbył się w 2013 roku stale obserwujemy wzrost liczby uczestników, co jest dla nas sygnałem, że takie inicjatywy są potrzebne.

Rozmawiał

Wojciech Grabarczyk

_____________________________________________________

Organizatorem wydarzenia jest

www.polskaagencja.pl

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są pod adresem:

www.polskikongres.pl

oraz na profilu:

www.facebook.com/PolskiKongresPrzedsiebiorczosci

Wojciech Grabarczyk

O Wojciech Grabarczyk

Redaktor prowadzący Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej