InnCOM_PULS – efektywna współpraca między nauką i gospodarką

W dniu 21 listopada 2018 r. w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca wyniki projektu pn. InnCOM_PULS – instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką, realizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 28 grudnia 2016 r. w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Dialog.

Celem ogólnym wspomnianego projektu jest optymalizacja i doskonalenie kluczowych elementów zarządzania procesem komercjalizacji, relacji biznesowych ze współpracującymi
z Uniwersytetem przedsiębiorstwami, efektywności transferu do gospodarki oraz upowszechniania innowacyjnych rozwiązań i najlepszych praktyk poprzez skuteczny dialog.

W konferencji udział wzięli liczni przedstawiciele uczelnianych centrów transferu technologii z całej Polski. W jej ramach omówione zostały m.in. modele relacji w zakresie praw własności intelektualnej pomiędzy uczelnią a studentem i doktorantem oraz narzędzie benchmarkingu i doskonalenia procesów komercjalizacji prowadzonych przez centra transferu. Ważnym punktem konferencji były warsztaty z funkcjonalności oraz obsługi aplikacji pn. IP_ PULS (narzędzia komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną i procesami komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych obsługiwanych przez centra transferu technologii, służącego do ewidencji, archiwizacji, analizy i raportowania danych jakościowych i finansowych w oparciu o moduły bazodanowe) oraz portalu pn. InnCOM_PULS (modelu otwartych innowacji, transakcji, promocji i wymiany doświadczeń o zasięgu międzynarodowym, mającego na celu głównie obsługę procesów komercjalizacji tj. oferowanie innowacyjnych technologii przez centra transferu technologii uczelni wyższych oraz składanie ofert na ich nabycie przez przedsiębiorców, którego funkcjonalność zapewni możliwość obiegu informacji, dokumentów oraz negocjacji warunków nabycia praw do technologii w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych), których prezentacja spotkała się z pozytywnym odzewem uczestników konferencji.

 

fot. materiały organizatora

Paulina Jaworska

O Paulina Jaworska

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej