Innowacyjna nie tylko z nazwy

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to przykład uczelni, która nie tylko podąża za duchem czasu, ale kreuje nowe trendy w edukacji. Wciąż poszerzana oferta dydaktyczna i odpowiednie zarządzanie powodują, że absolwenci WSEI świetnie radzą sobie na rynku pracy.

Nie dziwi więc popularność uczelni wśród maturzystów. W opublikowanym w ostatnim czasie zestawieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego WSEI znalazła się na 11. miejscu wśród uczelni niepublicznych, które cieszą się największym zainteresowaniem.
To efekt otwarcia na dialog z pracodawcami, dzięki czemu władze zdają sobie sprawę z największych problemów i wyzwań, a także są świadome zmian zachodzących na rynku.

– W kreowaniu naszej oferty edukacyjnej musimy kierować się nie tylko wciąż rozwijającą się technologią, ale przede wszystkim tym, jak zmienia się rynek pracy. Musimy dostosować kształcenie zarówno do potrzeb studentów, jak i przedsiębiorców – mówi Teresa Bogacka, kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. – Dlatego od 2012 roku wdrażamy system kształcenia dualnego. Zaczęliśmy od przekształcenia profilu ogólnoakademickiego na studiach pierwszego stopnia i wprowadzenia profilu praktycznego, w tym trzymiesięcznych praktyk zawodowych – dodaje. Zdaniem władz uczelni przyszłość kształcenia zawodowego należy właśnie do systemu dualnego.

Dlatego ta forma edukacji jest cały czas rozwijana, o czym świadczyć może fakt, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała w ostatnim czasie dofinansowanie na prowadzenie aż czterech kierunków w tym systemie. Unowocześnianie oferty dydaktycznej to jednak nie jedyne działania władz uczelni, których celem jest przygotowanie studentów do efektywnego wejścia na rynek pracy. Uczelnia cały czas utrzymuje dialog z pracodawcami, by poznawać ich potrzeby oraz opinie. Efektem tej współpracy jest między innymi zbliżająca się konferencja „Wyzwania współczesnego rynku pracy”, której organizatorem jest właśnie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Spotkanie środowisk naukowców oraz pracodawców odbędzie się 18 września. Podczas konferencji specjaliści będą wymieniać się opiniami i pomysłami w ramach trzech sesji: „Rynek pracy – rynek pracodawcy czy pracownika”, „Trendy na rynku pracy w roku 2018” oraz „Rynek pracy a kierunki kształcenia w Polsce i w regionie lubelskim”.

– W naszym regionie nie było jeszcze takiej konferencji, a od pracodawców wiemy, że istnieje potrzeba dialogu i wymiany wiedzy – tłumaczy kanclerz WSEI. – Chcemy przedstawić wszystkie rozwiązania formalno-prawne, zastanowić się nad najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoimy i sposobami na poradzenie sobie z nimi – dodaje.

Ciągły rozwój

W bieżącym roku akademickim wprowadzono wiele nowych kierunków kształcenia. To między innymi psychologia II stopnia ze specjalnością psychologia biznesu. Warto również podkreślić, że uczelnia jako jedyna w Polsce prowadzi kierunek pielęgniarstwo w języku angielskim. Pielęgniarstwo cieszy się on ogromnym zainteresowaniem, a to w związku ze zmieniającymi się przepisami, które zapowiadają wyższe zarobki pielęgniarek posiadających tytuł magistra. Jest to więc kolejny dowód na to, jak uczelnia sprawnie i efektywnie reaguje na potrzeby rynku. WSEI złożyło także wniosek o rozszerzenie oferty o II stopień informatyki z uwzględnieniem zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem. – Chcemy stworzyć profesjonalne laboratorium, z którego będą mogli korzystać nie tylko studenci, ale docelowo też firmy i instytucje. We współpracy z prezydentem miasta udało nam się już zakupić część urządzeń do laboratorium– tłumaczy kanclerz.

Na tym jednak plany władz uczelni się nie kończą. – Przygotowujemy się do uzyskania wyższych kategorii naukowych, dzięki czemu uczelnia osiągnęłaby status akademii. – Dbamy też o to, byśmy w naszym „CV” mogli pochwalić się innowacyjnością. Jesteśmy do tego zobligowani chociażby przez naszą nazwę i mogę przyznać, że nasze działania przynoszą zadowalające efekty. Niezależne badania potwierdzają wysoki poziom kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Pomimo tego, że rynek jest bardzo trudny i szybko się zmienia, wciąż zajmujemy wysokie miejsca w rankingach, ale przede wszystkim wśród naszych absolwentów panuje bardzo niski wskaźnik bezrobocia. Dzięki świetnej kadrze i ofercie dydaktycznej skutecznie przygotowujemy tych młodych ludzi do wkroczenia na ścieżkę zawodową – sumuje kanclerz Teresa Bogacka.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej