Innowacyjni w każdym calu

Usługi Ślusarskie z Sieroszewic to przedsiębiorstwo, które stale podnosi jakość swoich usług. Inwestycje zrealizowane dzięki funduszom zewnętrznym pozwoliły całkowicie zmodernizować zakład i unowocześnić procesy produkcyjne. O wykorzystanych szansach i zrealizowanych projektach mówi Paweł Siwak – właściciel firmy.

Skąd wziął się pomysł na założenie firmy?
Doświadczenie, które zdobyłem w branży metalowej, pozwoliło mi poznać potrzeby klientów, które dzięki wnikliwej analizie i obserwacji udało się skutecznie zaspokoić. Postanowiłem zbadać rynek, odnaleźć niszę i wypełnić ją autorskimi pomysłami. Wykształcenie i posiadane umiejętności skłoniły mnie do założenia firmy zajmującej się obróbką skrawaniem metali. Jak się później okazało, decyzja podjęta w 1993 roku była słuszna, czego dowodem jest ciągły rozwój i zrealizowane inwestycje.

Co zmieniło się w firmie dzięki funduszom zewnętrznym i która z inwestycji była dla Państwa kluczowa?
Pieniądze pozyskane z funduszy unijnych pozwoliły na całkowitą zmianę procesów technologicznych stosowanych w zakładzie. Z firmy posiadającej konwencjonalne maszyny do obróbki metalu, takie jak tokarki czy frezarki, zmieniliśmy się w prężnie działające przedsiębiorstwo świadczące usługi obrabiarkami sterowanymi numerycznie – CNC. Kursy przygotowujące pracowników do obsługi nowych maszyn pozwoliły na zmianę charakteru ich pracy – z fizycznej na umysłową. Momentem przełomowym dla firmy był kredyt technologiczny z Banku Gospodarstwa Krajowego, który umożliwił budowę hali produkcyjnej i wyposażenie parku maszynowego. Kontrahenci, których starałem się zainteresować naszymi usługami, szybko przekonali się, że posiadamy zaplecze technologiczne i wykwalifikowaną kadrę, które są gwarantem profesjonalizmu i jakości.

Jakie projekty Państwo aktualnie realizują?
Dwa lata temu rozpoczęliśmy realizacje projektu dotyczącego wytwarzania innowacyjnych elektrod do nagrzewania drutu oraz narzędzi do obróbki twardej materiałów z nanokrystalicznych proszków WC-Co, spiekanych metodą SPS. Liczymy, że prace badawczo-rozwojowe dadzą zadowalające wyniki i pozwolą na uzyskanie patentu, który umożliwi kolejny skok technologiczny.

Otrzymaliśmy również dofinansowanie na realizację projektu dotyczącego innowacyjnej technologii wykonywania mieszanin proszkowych, stosowanych jako materiał narzędziowy nowej generacji. Środki przeznaczone na badania i rozwój doprowadzą do wzmocnienia poziomu technologicznego przedsiębiorstwa, unowocześnienia procesów produkcyjnych i poprawę warunków pracy.

Z jakimi problemami zmaga się sektor MŚP i jakiego wsparcia oczekuje?
Największym problemem jest brak wykwalifikowanej kadry, spowolnienie gospodarki naszych zachodnich sąsiadów oraz prawo utrudniające życie przedsiębiorcom. Państwo powinno wspierać przedsiębiorców przez uproszczenie przepisów VAT oraz przepisów dotyczących obrotu ziemią pod inwestycję. Firmy powinny koncentrować się na rozwoju innowacyjnych rozwiązań, zwiększeniu wydajności pracy, poprawie bezpieczeństwa pracowników oraz automatyzacji i robotyzacji produkcji. To są założenia, których realizacja doprowadzi do wzrostu innowacyjności polskich firm.