Kolejna edycja konkursu TECHMASTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję strategicznego konkursu TECHMASTRATEG, którego celem jest wsparcie prac badawczo- rozwojowych dotyczących innowacyjnych technologii materiałowych. W puli konkursu znalazło się w sumie 200 mln zł przeznaczonych na sfinansowanie projektów dotyczących opracowania nowych i udoskonalonych materiałów.

„Wsparcie prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi technologiami materiałowymi to niezwykle cenna inicjatywa NCBR. Projekty, które otrzymały dofinasowanie w poprzedniej edycji konkursu TECHMATSTRATEG, przewidują opracowanie materiałów mocniejszych, trwalszych, bezpieczniejszych dla człowieka i dla środowiska naturalnego. Liczymy na to, że podobnie będzie w drugim konkursie, a zabiegające o dofinansowanie technologie, pozwolą na dalszy rozwój budownictwa, transportu czy energetyki” – powiedział Jarosław Gowin- wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

To już druga z trzech edycji konkursu zaplanowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach pierwszego konkursu wyłoniono 19 innowacyjnych projektów, które uzyskały łącznie 156 mln zł dofinansowania. Zwycięskie projekty zakładały opracowanie m.in.: światłowodów fotonicznych, materiałów kompozytowych czy urządzenia służącego do szybkiego wykrywania zagrożeń epidemiologicznych.

„Rośnie nasze zaangażowanie w prace nad przedsięwzięciami pionierskimi, dającymi szansę na powstanie technologii i produktów, które będą skutecznie zdobywać również zagraniczne rynki. Podstawą przyszłych sukcesów zawsze jest doskonała współpraca naukowców i przedsiębiorców, dlatego, również w konkursie TECHMATSTRATEG promujemy ten model” – powiedział prof. Maciej Chorowski- dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać konsorcja naukowe liczące od 3 do 7 członków i składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorcy. Projekty konkursowe powinny odnosić się do jednego z pięciu poniższych obszarów problemowych:

• Technologie materiałów konstrukcyjnych.
• Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
• Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
• Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
• Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Wartość minimalna zgłaszanych projektów to 5 mln zł. Maksymalne dofinansowanie – 30 mln zł. Nabór wniosków ruszy 9 kwietnia i potrwa do 8 czerwca b.r.