Kolejne inwestycje wstrzymane przez odkrycia archeologiczne

Rozwój kraju widać nie tylko poprzez pryzmat nowoczesnych budynków, które wyrastają na naszych oczach w błyskawicznym tempie czy też w związku z coraz gęstszą siecią dróg. W wielu przypadkach prowadzenie inwestycji poprzedzanych jest gruntowymi badaniami archeologicznym, a te potrafią nas zaskoczyć.

W związku z planowaną budową osiedla w miejscowości Stobno w województwie zachodniopomorskim i prowadzonymi w związku z tym badaniami odkryto ślady budynku datowane na okres wczesnego neolitu czyli czasy odległe nam o blisko 7 tys. lat. Znaleziono około 1000 fragmentów ceramiki oraz 400 wyrobów krzemiennych.

Pierwsze ślady kultury roeseńskiej na terenie Polski zostały odkryte w 1994 r.  Obecne znalezisko jest bogatsze niż trzy poprzednie. Ma ono wymiar transgraniczny co podkreśla archeolog Marcin Dziewanowski . „Kolebka kultury roesseńskiej znajduje się pomiędzy Renem a Łabą. Około 4 600 r. p.n.e. społeczność ta przemieściła się w stronę Zalewu Szczecińskiego. Pomiędzy obszarem macierzystym a Wałem Stobniańskim, czyli Brandenburgią, odkryto bardzo mało stanowisk tej kultury. Dlatego nasze odkrycie jest bardzo ważne także dla badaczy niemieckich”. Odkopane zabytki zostaną przekazane do Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Pomimo, iż często dla przyśpieszenia prac budowlanych zatajane są odkrycia archeologiczne na jeszcze nie powstałych stanowiskach zachowania takie są starannie wychwytywane przez odpowiednie jednostki. Przykładem mogą być znaleziska na obecnie tworzonych drogach szybkiego ruchu nr 3 i 5, a  także najmłodsze fragmenty autostrady A4.

Kinga Kokoszka